2014.03.09.Az uzsoraharc össztársadalmi feladat

Az Egyesület elnökségének véleménye szerint a devizahitellel rendelkező magyar családokat közokiratba foglalt uzsorás szerződésekkel fosztogatják. Falus Zsolt Ferenc (elnök) álláspontja, hogy a jelzálog- és hitelintézetekre és jelzáloglevelekre, valamint az önálló zálogjogra vonatkozó a hatályos törvényi szabályozással súlyosan ellentétes banki, közjegyzői és pénzügyi felügyeleti gyakorlat valósult meg, mely egyértelműen a deviza alapú hitelek uzsora jellegét bizonyítja. A ptk. 269. § (önálló zálogjog) és a Jht. 5. § (3), illetve a 14. § (5) bekezdései alapján az árfolyamkockázatok kezelése kötelező !

 

A hitelintézetek számára az árfolyamkockázatok kiküszöbölése (derivatív) származtatott ügyletek kötésével kötelező és ennek költségeit Falus Zsolt Ferenc szerint a hazai pénzintézetek a lakossági ügyfeleikre továbbhárították és ez az oka, hogy a devizahitelek kamatai jelenleg sem állnak, de korábban sem álltak arányban a korlátlan devizakockázattal. A kezelt árfolyamkockázatok után, az árfolyamváltozás korlátlan felszámítása, uzsorás magatartás ! A deviza alapú termék kamatainak az árazása is uzsorás módon valósult meg Magyarországon. Az Egyesület az uzsora elleni harcot a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárttal (KTI) közösen képviseli.

 

Kiadó:Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet