2014.04.01.A jelzálog-hitelezésben jeleskedő bankokkal szemben feljelentés és célvizsgálat kezdeményezése

Az ingatlanfedezetű jelzáloghiteleket folyósító intézményekre vonatkozó törvényi előírások, így az 1997. évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetekről és jelzáloghitelekről szóló jogszabályi rendelkezések súlyos megsértése vagy mellőzése, illetve a hazai ügyfelekkel szemben folytatott hitelezői magatartásból következik a közjegyzői okiratba foglalt tartozás elismerő nyilatkozatok és zálogszerződések uzsorás jellege.

 

Az ingatlanfedezetek hitelbiztosítéki értékén túlterjeszkedő hitelezői követelésrész, uzsora haszon ! A jegybanknak, mint pénzügyi felügyeletnek a törvényben előírt feladata az ingatlanfedezet mellett nyújtott hitelezési és hitelnyújtói gyakorlat ellenőrzése, valamint a Magyarországon széles körben elterjedt deviza alapon nyújtott jelzálog-hitelezéssel olyan uzsorás pénzügyi eszköz került a lakossági ügyfelekkel szemben alkalmazásra, mely ügyészségi eljárás kezdeményezését is indokolttá teszi.

 

Kiadó:Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet