2014.06.15.A holnapi Kúriai döntés végleg bedöntheti a deviza alapú hitelezést

Az Egyesület elnökségének az a véleménye, hogy az árfolyamkockázatok áthárítása az ügyfelek részére, tisztességtelen és uzsorás módon valósult meg, ezért az árfolyam változása, nem hárítható az ügyfelekre. A deviza alapon hitelező pénzintézetek nem tájékoztatták ügyfeleiket az árfolyamkockázat kezelésének a lehetőségeiről, illetve arról a tényről, hogy az árfolyamkockázatokat a pénzintézetek származtatott ügyletek kötésével kiküszöbölték. Az árfolyamkockázat kezelése mellett, az ügyfelekkel szemben az árfolyamváltozás korlátlan követelése, uzsorás hitelezői magatartás.

 

A szerződések tisztességtelen és uzsorás jellegére utal Falus Zsolt Ferenc (elnök) szerint, az ügyfeleknek felszámított kamat mértéke is, mely szakmaiatlanul és indokolatlanul került megállapításra és módosításra, ez pedig szembeötlő értékaránytalanságot eredményez(ett) a deviza alapú szerződéseknél. A Kúria a holnapi napon pontot tehet a deviza alapú hitelezés és a jellemzően külföldi tulajdonú bankok hazai tatárjárásának a végére.

 

Kiadó:Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet