2017.03.02. Haladéktalanul fel kell függeszteni a végrehajtási eljárásokat és a kilakoltatásokat!

Az Egyesület elnökségének határozott álláspontja szerint, amikor az Európai Bíróság előtt a devizahitelezéssel kapcsolatos előzetes döntéshozatali eljárások vannak folyamatban, akkor a végrehajtási eljárások jogszerűségének előfeltétele, ezeknek az eljárásoknak a kimenetele.

Ezek az eljárások egyrészt a devizahiteles tárgyban hozott és a fogyasztók számára kedvezőtlen hazai törvények uniós irányelvek szerinti megfelelőségével, másrészt a hitelezői kockázatokról szóló tájékoztatások vonatkozásában vannak folyamatban, melyeknek eredményeképpen a devizahiteles szerződések akár részlegesen, akár teljesen érvénytelenek, illetve az árfolyamkockázat adósok részére történő korlátlan áthárításáról szóló szerződéses rendelkezések, tisztességtelenek lehetnek.

Ezen felül a Magyar Állam és a Magyar Nemzeti Bank a devizahitelezésben olyan elfogult szereplő, aki a folyamatosan nyerészkedik a devizahiteles magyar családokon.

Követeljük a végrehajtási eljárások azonnali felfüggesztését !

Kiadó: Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet