2013...Az EU devizahitelezéssel kapcsolatos határozott álláspontja!