amire az Állam titokban még számíthat....

Állam javára történő marasztalás

A bíróság az ügyész indítványára az állam javára ítélheti meg azt a szolgáltatást, amely a tiltott, a jó erkölcsbe ütköző szerződést kötő, a megtévesztő vagy jogtalanul fenyegető, továbbá az egyébként csalárd módon eljáró félnek járna vissza. Uzsorás szerződés esetén a sérelmet okozó félnek visszajáró szolgáltatást az állam javára meg kell ítélni. Az államnak járó juttatásokat rendszerint pénzben kell megítélni.

A bíróság köteles az ügyészt értesíteni, ha az iratok vagy a tárgyalás adatai alapján feltehető, hogy szolgáltatásnak (vagyoni előnynek) az állam javára való megítélésére kerül sor. Az ügyész az indítványt haladéktalanul, legkésőbb azonban az értesítés kézbesítésétől számított tizenöt napon belül köteles megtenni. Az ügyész nyilatkozata előtt az értesítés kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a per szünetelésének vagy a pert befejező határozat hozatalának nincs helye.

Uzsorás szerződés esetében a bíróság a sérelmet szenvedő félnek a visszatérítést akkor is elengedheti, ha az ügyész a szolgáltatásnak az állam javára való megítélését indítványozza.

A megoldási lehetőségek között vannak tehát nagy tervek.... de minden mögött az Állam elsétálást akar... saját maga számára !

Falus Zsolt Ferenc

B-É.CS.

Gondolatok a nagy közös semmisségi megoldásról....

Ez ha egyszerre ér el bennünket akkor számolnunk kell a következőkkel :

-az így előállt forint összegeket már forint kamatokkal kell megfizetni így "alacsonyabb de magasabb" törlesztőrészletek lesznek és a továbbiakban "vitathatatlan" tartozás áll elő;

-a kedvenc uzsorás és zaklatás nagymester bankodhoz további 10-20-25 évre odaláncolod magad;

-ne is tervezd, hogy a deviza nyilvántartástól alacsonyabb forint összeget akár az ingatlaneladásból kifizeted, mivel ezt tervezi további több százezer sorstársad is;

-az ingatlanok egyidejű megjelenése az ingatlanpiacon a már most is bedöntött ingatlanárakat végképp agyon fogja verni;

-így tehát teljesen mindegy, hogy aktuális deviza áron veszíted el vagy a forintosított áron veszíted el az elértéktelenedett és eladhatatlan ingatlanodat,

-az Állam ezért fokozatosan és arányosan próbál beavatkozni, így a tömegeket megalkuvásra vagy öngyilkosságra ösztönözni;

... a megoldás rajtad áll, mert ha jogos felháborodásodat tettek követik akkor és csak akkor szabadulsz a bank és az Állam csapdájából !

... ezt a helyzetet nem túlélni kell (a megélhetési jogvédők szlogenje), hanem felszámolni !
Falus Zsolt Ferenc

Csereügyletből származó jövedelem

65/B. § (1) Csereügyletből származó jövedelemnek minősül a számvitelről szóló törvény szerinti deviza-, tőke- és kamatcsere (swap) ügylet alapján a magánszemély által az adóévben megszerzett bevételnek (csereügyleti bevétel) - a kizárólag az adott ügylettel közvetlenül összefüggő - a magánszemélyt az adóévben terhelő igazolt kiadás(oka)t (csereügyleti kiadás) meghaladó része (a továbbiakban: csereügyleti jövedelem).

Ennek megértéshez azt kell megérteni, hogy a "névleges" deviza tőke nyilvántartás nem más a gyakorlatban mint egy tulajdonképpeni kamatcsere megállapodás A kedvezőbb deviza kamatokért a tőketartozást adott devizában tartják nyilván, de ekkor felmerül a legfontosabb kérdés :


Ki kapott itt tisztességes deviza mértékű kamatokat a szerződésének az évei alatt ?

Ha nincs deviza kamat, akkor az a szerződés uzsora jellegét igazolja !

A Fővárosi Törvényszék ítéletében semmisnek nevezte a devizahitel szerződést, amelynél a felszámított költségek nincsenek teljeskörűen felsorolva. Az ítélet jogerős, ellene fellebbezni nem lehet, de mint az OTP az [origo] megkeresésére elmondta, a bank nem ért egyet az ítélettel, és élni fog a jogorvoslati lehetőségekkel.

Az ügy azért érdekes, mert olyan konstrukciós hibára mutat rá, amely több devizahitelesnél is előfordulhat. A felperes ugyanis azt sérelmezte, hogy a devizahitelnél alkalmazott vételi és eladási árfolyam közötti különbséget, az úgynevezett árfolyamrést a bank nem tüntette fel a szerződésben a költségtételek között. Az adós számításai szerint ennek mértéke 1 százalékos volt, és ezt a bank a teljeshiteldíj-mutatóba bele is számította, de a tételes költségek felsorolásból kihagyta.
Az Origón megjelent hír több kérdést is felvet a kérdéses hitellel kapcsolatban. Például, hogy mit jelent a semmis szerződés, hiszen a 2006-os állapotok visszaállítására vajmi kevés esély van.

A magyar jogrend nem alapoz precedensekre, ezért ez a döntés se vonatkozhat automatikusan minden adósra. Esetleges hasonló jogorvoslatot mindenkinek külön peres eljárásban kell elérnie.

Történelmet írunk.

 

Minden egyes lépésünk, melyet megteszünk be fog kerülni Magyarország történelmébe. Minden pillanat melyet megélünk, értékét fogja képezni utódainknak és egyben intő példaként is kell, szolgáljon nekik. Soha nem fordulhat még egyszer elő az, hogy a magyar nemzetre saját állama rátámadjon, és puszta nyereségvágyból eladja saját nemzetét.

Most nem elvből, harcolunk, a puszta létünk a tét. Gyermekeink, családunk életéért, otthonaink védelméért, barátaink, ismerőseink, embertársaink jelenéért és jövőjéért.

 

Míg egyesek valami ellen fognak össze, hiszen azt mutatják, csak a közös ellenségkép lehet példamutató, addig nekünk valamiért kell küzdenünk, mely nem más, mint az élet maga, forrása pedig családunk és gyermekeink.

Aki életellenes cselekedeteket követett el és követ el annak szembesülni kell, azzal a természet mindig egyensúlyra törekszik, ha kell irtózatos erejű viharral. Most kedves honfitársaim mi vagyunk ma Magyarországon, azaz orkán, tájfun, földrengés, mely atomjaira bontja társadalmunkat és újra fel fogja építeni azt. Aki ellenszegül annak vesznie kell, mert mi is az egyensúlyra törekszünk.

A háború folyik, csak el kell döntened melyik oldalon, állsz/élsz!
Grell Antal
B.É.CS.

A magyar lakosság valós szabadságharcot folytat....

A magyar lakosság valós szabadságharcot folytat I.

A magatartásunkon mely jóhiszemű és naiv változtatni szükségessé vált, mivel a pénzügyi szolgáltatók is erőteljesebb eszközöket alkalmaznak az ügyfeleikkel szemben.
A gépjármű ellopása (visszavétele) és az ingatlan árverezése (kényszer értékesítésre jelölt) lakottan a felmondás időpontját követően akár azonnal megtörténik.
A szabályozatlanságot

és a jogi ismeretek lehetőségét ahogy a deviza konstrukció elterjesztése idején, most a behajtás során használják ki.

Nagyon nagy árat fizet a lakosságnak ez a közössége, mert az egységes pénzügyi szektor az egyéni adóssal nem elszámolni, hanem leszámolni fog. Ügyvédi vélemény szerint "egy jogszabály hiányzik" ... szerintem több hiányzik ahhoz, hogy hazánkban egyoldalú "vélelem" alapján történő zaklatási és behajtási folyamat megakadályozható legyen, így a lakosság tisztességes eljáráshoz való joga ne sérüljön.

Feltárásra került hazánkban előállt súlyos intézményi ellenérdekeltség, mely kizárólag a Magyar Állam és annak vezető tisztségviselői (miniszterelnökök és pénzügyminiszterek) hozzájárulásával következhetett be.

A lakosság széles körű összefogása és felháborodása az egyetlen kiút !

Falus Zsolt Ferenc
B.É.C.S.
akkor kezdjük elölről.....
.2008 akkori államhatalom , a bankszövetség, az MNB kidolgozott egy "vírust" , mert anélkül Magyarország csődbe ment volna....ez a vírus=devizában nyilvántartott hitelnek nevezték el....2009 az akkori államhatalom önszorgalomból megszorító intézkedéseket hozott és ráterelte a gyanút az IMF-re, hogy ők kérték....pedig dehogy....okirattal tudjuk igazolni, mely a hazaárulok aláírásait is tartalmazza....2009 az akkori államhatalom a magatartás kódexszel legalizálni próbálta és "jegelte", megoldásán nem is akarta, hiszen egy alomból származó cinkosait fedezte....Róna Péter erre világított rá..

mégis van olyan "bátor" nem vak , aki körmeszakadtáig védeni szándékozik azt az álláspontot, hogy a megnevezettek csak politikai indíttatásból lettek támadva......ez tudattalanság vakság, lojalitás és idiotizmus keveréke...beteg világ beteg elméjének szüleménye.....

államérdekből, nemzetérdekből szabad-rablást puszta nyereségvágyból..
...feláldozhatóság megjelenésével és elfogadhatóságával megbocsátás, kiegyezés, semmisség, megalkuvás.......

ha elengedi a bank az x összeget az nem azt jelenti, hogy jótékonykodik, hanem azt, hogy jogtalan követelést elismeri.....bizalomvesztés után, milyen garanciákat és milyen bizalmon alapuló szerződéskötési feltételek alapján tud valaki újraszerződni azzal a pénzintézettel, mely rátámadt a családjára és ki akarta végezni, el lehetetleníteni, kirabolni.....mióta ül le egy asztalhoz kiegyezni a merénylő és az áldozat?.....milyen társadalomnak nevezhető az ahol a jogállam nem védi, hanem feláldozhatóvá teszi állampolgárainak egy részét?.....

nincs alku....

Nem kaptam meg a lehetőséget a szemtől-szembe való kommunikálásra....(vajon miért?)

ezért megírtam....nekik...

Számomra elfogadhatatlan az, hogy Bajnai Gordon összefogásról, emberek megvédéséről nyilatkozik....Sajnos, mint általában a médiában soha nem arról szól a hír, melyről szólnia kellene....Bajnai Gordon miniszterelnöksége alatt , hozták meg azt a döntést és született meg azaz okirat, mely (birtokunkba került), melyből kiderül, hogy 2009-ben nem kérte az IMF a tizenharmadik havi NYUGDÍJJAK ÉS BÉREK CSÖKKENTÉSÉT....az IMF az akkori létminimum összegét is magasabban állapította meg.....Bajnai Gordonék önszorgalomból, vagy csak mert azt gondolták túl jól él a magyar ember meghozták döntéseiket....Három személy volt az aláírója melyből kettőt megnevezek, a harmadik személy kilétét kérdezzék az említett úrtól.....Veres János akkori pénzügyminiszter, Simor András akkori és mostani jegybankelnök....

 


Bajnai Gordon azt az elképesztő a bankok által 2008-ban, az akkori államhatalommal karöltve kitalált és véghezvitt, bűncselekmények sorozatával, életellenes cselekedeteket, melyek ma is pusztítják sorstársainkat, nem oldotta meg hanem jegelte az etikai kódexszel.....Ez az elhíresült devizahitelezés, melyet lemagyarosítottak, devizában nyilvántartott hitelekké, mely mögött nincs valós deviza....névlegesen közölt tartozásokkal valós vagyonra szert tenni....Aki tájékozódni szeretne azok itt megtehetik:https://www.bankcsapda.eu/

Sokkal szívesebben tájékozódom valós problémák feszegetéséről szóló hírekről, mint erről.....és részt vettem volna szemtől-szemben az exminiszterelnök úrral való kérdez-feleletben is, de tájékoztattak róla, hogy kérdezni nem lehet, csak hallgatni....de "munkásságának" köszönhetően, bizonyíthatóan közel háromezer ember vetett véget saját kezűleg életének a devizacsapda szorítása miatt. De Mi nem hallgatunk tovább a Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet megtette feljelentéseit az Európai Számvevőszéknél....OLAF Európai Csalás Elleni hivatalnál....Hazai a hatóságoknál....Mert a pénzügyi környezet szabályozatlan és a Magyar Nemzeti Bank végső hitelezői szerepköre miatt nemzetbiztonsági kockázatot jelent.....

Tisztelettel: Grell Antal
B.É.CS. sajtóreferens