Bennfentes információ

 

A Bizottság 2003/124/EK irányelve (2003. december 22.) a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a "bennfentes" információ meghatározása :

Bennfentes információ

(1) A 2003/6/EK irányelv 1. cikke 1. pontjának alkalmazásában azt az információt kell pontosnak tekinteni, amely létező vagy alappal várhatóan létrejövő körülményekre, vagy olyan eseményre vonatkozik, amely megtörtént vagy alappal várható, hogy meg fog történni, és elég konkrét ahhoz, hogy lehetővé tegye következtetések levonását az ilyen körülményeknek vagy eseménynek pénzügyi eszközök vagy a kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközök árfolyamára esetlegesen gyakorolt hatásáról.

 


(2) A 2003/6/EK irányelv 1. cikke 1. pontjának alkalmazásában "az az információ, amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna a szóban forgó pénzügyi eszközök vagy a kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközök árfolyamára", olyan információ, amelyet az ésszerűen eljáró befektető nagy valószínűséggel felhasználna a befektetési döntése meghozatalához.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény alapján az árfolyamrendszer megválasztása tekintetében a Kormány az MNB-vel egyetértésben dönt. A forint árfolyama az euróval, mint referenciavalutával szemben 2008. február 26-tól kezdődően szabadon lebeg, a forint mozgását a piaci erők határozzák meg.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a Magyar Köztársaság Kormányával egyetértésben határozatot hozott a forint euróhoz rögzített középárfolyamának és az ehhez tartozó ingadozási sávnak az eltörléséről. Ez a döntés 2008. február 26-án lépett hatályba.

Ezt az információt (intervenciós sáv eltörlés) nyugodtan minősíthetjük bennfentesnek, ugyanis az egyes bunkók által spekulánsnak nevezett deviza konstrukció áldozatoknak fogalmuk sem lehetett ennek a jelentőségéről és következményeiről... viszont egyesek jelentős "vagyonszaporulatot" könyvelhettek el, adózatlanul !

Falus Zsolt Ferenc

A saját közjegyzői okiratba foglalt deviza szerződésem az alábbiakat tartalmazza :


"Az ügyfelek kijelentik továbbá, hogy tudomással bírnak arról, hogy a közjegyzői okirat - mint közokirat - az Európai Parlament és Tanács 2004 április 21.-i, a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK-rendeletében foglaltak szerint, a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat."

Akinek tehát van ereje vitatni, azzal szemben a közjegyző hatálytalan és érvénytelen végrehajtásról szóló közjegyzői okiratot állít ki.

Falus Zsolt Ferenc
B.É.C.S.