Az Európai Számvevőszék 2012 október 8.-án átvette

Az Európai Számvevőszék 2012 október 8.-án átvette a dokumentumokkal igazolt, hazai devizahitelezéssel kapcsolatos tényfeltáró tájékoztatásunkat, bejelentésünket !

A hazai konstrukció csalárd jellegét és a súlyos intézményi ellenérdekeltséget állítottuk és igazoltuk is.

 


Már beismerten a nemzetközi kamatok, kamatlábak manipulálhatók voltak, de ezen túlmenően vélelmezni lehet az egyes árfolyamoknak, deviza pároknak is a manipulációját. Az elkövethetőség feltétele, hogy az elkövetőknek lehetősége és alkalma is legyen ennek megvalósítására, volt lehetőség és alkalom is....

A hazai nemzeti bank tevékenysége, végső hitelezői szerepe során olyan befektetést hajtott végre, mellyel a forint erősödéssel szemben ellenérdekelt helyzetbe került, ez a befektetés összefüggésben van a mi deviza konstrukciónkkal !

A fejleményekről azonnal tájékoztatjuk csoportunk tagjait.

Falus Zsolt Ferenc
B.É.C.S.

 

Akik megkapták a feljelentéseket:

Sorstársak !Akik megkapták a feljelentéseket a mai nappal...

Címzett(ek) : European Court of Auditors (Európai Számvevőszék)
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg

 

LUXEMBOURG

OLAF (Európai Csalás Elleni Hivatal)
Rue Joseph II, 30
1000 Bruxelles
BELGIQUE

Európai Bizottság Magyarországi Képviselete (Európai Unió Háza)
Lövőház utca 35,
1024 Budapest

 

2012 szeptember 21. Péntek Európai Unió Háza. Bp.II. Lövőház u.35.

Az Európai Bizottság Magyarországi képviselete átvette a feljelentésünket, okiratokkal alátámasztva, melynek a továbbítását kértük az illetékes Európai Közösség hatóságai részére:
Európai Bizottság, Európai Számvevőszék, OLAF...

Elektronikusan már elküldve az Európai Csalásügyi Hivatal részére :

"Thank you for contacting OLAF."

A demonstráción felvételek készültek, melyeket a tagok hazaérkezésük után feltöltenek majd... aki nem vett részt ezen, az készüljön a következőre !

Előreláthatólag a következő demonstráción a Kúriát kell tájékoztatnunk, hogy hazai hatóságok igazolt illetéktelensége folytán, itt az Európai Közösségnek van illetékessége mivel közösségi pénzekkel kapcsolatosan felmerült a csalás és a súlyos szabálytalanság gyanúja, ezek az eljárások folyamatban vannak ezeknek az eljárásoknak az eredménye a teljes deviza nyilvántartással rendelkező rétegre "kihat".

Ez végrehajtási és kilakoltatási eljárásokra vonatkozó felfüggesztési ok !

Az Európai Közösség támogatását felhasználva tudatosan, csalárd módon alakították ki a hazai állapotokat, így a deviza nyilvántartással rendelkező társadalmi csoporttal szemben a rendelkezésre álló forrásokkal ellenérdekelt befektetést hajtottak végre, az itt keletkező nyereséget, az árfolyamnyereséget, a deviza hitellel rendelkező ügyfél csoport fizettetik meg.

Az általunk kezdeményezett eljárásokkal kapcsolatban a majdan keletkezett válaszokat, fejleményeket megosztjuk veletek.

Üdv

Falus Zsolt Ferenc

U.i: A mai demonstráción részt vevő minden érintettnek köszönöm a részvételt és az aktivitásukat !

Tárgy: Demonstráció bejelentése

Címzettek :
V.kerületi Rendőrkapitányság
BRFK Biztosítási Osztály részére

Feladó:

 

Falus Zsolt Ferenc

Tárgy:
Demonstráció bejelentése

Tisztelt BRFK !

/ illetékes személy részére továbbítandó /

Tudomásom szerint Budapesten a BRFK Biztosítási Osztálya részére szükségeltetik bejelentést tenni.

A rendezvényt határidőben a T. Rendőrhatóság számára a demonstráció megtartása előtt 3 nappal ezennel bejelenteni kívánom.

A rendezvény terjesztett elnevezése, címe "Európai Bizottság figyelemfelkeltő demonstráció”

Az írásbeli bejelentésem a hatályos törvény szerint az alábbiakat tartalmazza :

a tervezett rendezvény kezdetének és befejezésének várható időpontját, helyszínét, illetőleg útvonalát;

- A rendezvény tervezett időpontja 2012 szeptember 21. 11.00 órától 15.00 óráig, helyszíne : az Európai Unió Háza,
1024 Budapest, Lövőház u. 35.

a rendezvény célját, illetőleg napirendjét;

- A rendezvény célja tájékoztatás és figyelemfelhívás, továbbá okiratok, bizonyítékok átadása (kb 12.00.-kor) az Európai Bizottság magyarországi képviseletének tájékoztatása a hazai deviza hitelesek kálváriájáról, továbbá az Európai Közösség által hazánknak adott források felhasználásával elkövetett illetve azzal kapcsolatos anomáliák miatt csalásnak és visszaélésnek a bejelentése. A tervezett napirend szerint megemlékezés lesz azokról az áldozatokról akik öngyilkosságba menekültek tartozásaik, kilátástalan élethelyzetük elől, ezt beszédek követik.

a rendezvényen résztvevők várható létszámát, a rendezvény zavartalan lebonyolítását biztosító rendezők számát;

- A rendezvényen résztvevők száma kb 100-200 fő, a rendezők száma 5-10 fő.

a rendezvényt szervező szerv vagy személyek és a szervezők képviseletére jogosult személy nevét és címét.

- A rendezvényt mint a Bankcsapda facebook csoport alapítója én :

Falus Zsolt Ferenc
Budapest ..............alatti lakos szervezem.
Elérhetőségeim :

-A rendezvény rendezői megkülönböztető jelzést fognak viselni, nyakba lógató rendezői táblácskát.

- Transzparensek, feliratokat tartalmazó táblák lesznek ilyenek mint :

„Végső Hitelező Károsultjai” " Ellenérdekelt Jegybank" Impotens Pénzügyi Felügyelet" "Magyarország Bankszterek Paradicsoma" stb...

- A rendezvényen a hangosítást fogunk alkalmazni.

Kérem bejelentésem, tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel : Falus Zsolt Ferenc

Bp. 2012 szeptember 17. 19 óra 05 perc

 

A feljelentés és az Európai Bizottsághoz (Magyarországi képviseletéhez) való fordulás oka :

A 2008 november 4-én létrejött, Európai Közösség és a Magyar Köztársaság Közötti Megállapodás

Az Európai Közösség folyamatos, szakaszosan érkező anyagi támogatása feltételhez kötött volt, fontos kritériumok kerültek meghatározásra, de egyértelmű, hogy a lakosság érdekében, védelmében szükséges és elégséges pénzügyi felügyelettel és a pénzügyi szektor szabályozásával kapcsolatos intézkedések nem valósultak meg, tehát ennek a megvalósulásról szóló tájékoztatások "valótlanok" kellett legyenek.

Az MNB súlyosan ellenérdekelt befektetését az Európai Közösség által nyújtott pénzügyi forrásból biztosította, ezeknek a forrásoknak a felhasználása során kialakított pénzügyi helyzet egyszerre aggályos és látványos, de a legfontosabb az, hogy káros.

A Magyar Nemzeti Bank "eladta a hátát idegen devizában" .

Az Európai Közösségtől kapott pénzügyi támogatással úgy éltek vissza, hogy saját mulasztásukkal okozott helyzettel visszaéltek, mert elsősorban a szabályozatlanság miatt jelentős árfolyamnyereségük keletkezett !"

...egyszerűsítve ha nincs az EU pénz (hírekben IMF pénz) akkor jelenlegi helyzetünk nem alakult volna ki ! Úgyhogy Mi deviza nyilvántartottak egyelőre nem tudjuk megköszönni az Európai Közösség pénzügyi támogatását, mert azzal velünk szemben ellenérdekelt befektetéseket hajtottak végre ! Ellenérdekeltjeinknek keletkezett árfolyamnyereséget Mi fizetjük meg... jogosulatlanok az árfolyamnyereségre, szerződéseink bankjaink számára ezt nem tartalmazzák... de én elsősorban a refinanszírozó a VÉGSŐ HITELEZŐ szerepére hívom fel a figyelmet !

A pénzügyi jog pontosan leszabályozza a jeles intézmény e tevékenységét, melyet folyamatosan felügyel a Pénzügyi Szervezet Állami Felügyelete !

Üdv

Falus Zsolt Ferenc