2013.01.15.Nigel Farage válaszólt.....

Háttér információ: a Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet nevében kerestem meg közvetlenül a képviselő urat, aki huszonnégy órán belül válaszolt is! Ez a magyar képviselők egyikéről sem mondható el.

Grell Antal

B.É.CS.

 

Tisztelt Uram,

Sok köszönet az ön támogatásáért és buzdításáért, és sok szerencsét a demokráciáért folytatott küzdelemben, ahol a legnagyobb szükség van- az ön saját szomszédságában!

Egy jelentős érvényesülés  került be most a köztudatba  az EU- elit totalitárius intézkedései/ szándéka, amely fontos elemét  képezi azoknak az erőknek, amelyek most megkísérlik kialakítani a diktatórikus világ-kormányt.

Addig amíg egy ilyen veszélyhelyzet olyan nyilvánvaló, mint amilyenné most vált, nincsen inger- azokban az országokban amelyek arra lettek tanítva, hogy hagyják figyelmen kívül a választói és alkotmányos kötelességeiket- hogy  a politika iránt érdeklődjenek;  hogy érdeklődjenek a politika iránt, de ez az inger most fájdalmasan jelen van.

Az összes EU tagállami kormány, feladta a fiskális hatáskörét a nem választott EU-Bizottságnak: a Görög és Olasz kormányt nyilvánosan cserélték le az EU- által kinevezett személyekre;  a Francia- Német kapcsolat  megszerezte az irányítást az EURO-ZONA felett, és az EU akarata, hogy hatalmat szerezzen most  minden eddiginél gyorsabban növekszik. Tovább már nem lehetséges figyelmen kívül hagyni a diktatúrát, ami most formálódik és szükséges ellenezni.

Amire szükségünk van az egy demokratikus párt, egy hazafias párt, minden EU tagállamban, és minden egyes országban a földön, hogy ellenálljon a Brüsszel klikk hatalmának, és az államok feletti  csendestársainak máshol, név szerint a kormányoknak és intézményeknek, beleértve az Egyesült Nemzetek Szervezetét, amit a Külkapcsolatok  Tanácsa, a Nemzetközi Kérdések Királyi Intézete (Chatham House) és az ők számos válfaja/ágai, és a zsoldos nyomás alatt tartó csoportosulásaik.

Sajnálatosan, nekem nincsenek meg a forrásaim, hogy létrehozzak egy hasonló pártot(UKIP) Nagy-Britanniában. Habár a mozgalom mindenhol ébredezik, és remélem, hogy megfogod találni  a segítséget a gyors előrehaladás útján, ott ahol vagy.

Az EU által Parlamentnek hívott dolog természetesen nem más, mint az EU Bizottság Propaganda szerve  és elfedi  az EU esszenciális/lényegi  totalitárius kormányzási módszerét. Nem lehet sok reményt fűzni hozzá vagy használni. A Nemzeti cselekvés az egyetlen út!

Hány  hónapig, évig fog tartani a most 60 éves EU, lehetetlen kiszámolni, mert az események végtelenül változékonyak; de logikus, az EU- hatalmának csökkenése és a töredezése megcáfolhatatlannak tűnik- hova tovább,  valóban, úgy történik mint a Szovjet Unió összeomlása, ami csak 80 évig tartott, és még a mi régebbi tagjaink és támogatóink is remélik amint a mi reményeink bekövetkeznek.

Őszinte híve,

 Nigel Farage

Válasz, Nigel Farage

Dear Sir

 

Many thanks for your support and encouragement, and good luck with the struggle for democracy where it matters most - in your own neighbourhood!

 

A remarkable emergence is now taking place, into public view, of the totalitarian intentions of the EU-élite, which constitutes an important element of the forces now attempting to create a dictatorial world-government.

 

Until such a peril becomes as apparent as it has now become, there is no stimulus - in countries educated to ignore electoral and constitutional responsibilities - to take an interest in politics; but that stimulus is now painfully present.

 

All EU-governments have surrendered fiscal competences to the unelected EU-Commission; governments in Greece and Italy have been openly dismissed and replaced with EU-appointees; a Franco-German nexus has seized control of the euro-zone, and the EU's will-to-power is growing ever more rapidly.  It is no longer possible to ignore the dictatorship, which is taking shape, and the necessity of opposing it.

 

What we need is a democratic, patriotic party, in every EU-captive nation, and, indeed, in every country around the world, to oppose the power of the Brussels-clique and its supra-nationalist backers elsewhere, namely the governments and institutions, including the United Nations Organisation, which are led by the Council on Foreign Relations, the Royal Institute of International Affairs (Chatham House) and their numerous branches and hireling pressure-groups.

 

Unfortunately, I barely have the resources to organise such a party (UKIP) in the UK.  Nevertheless, the movement is awakening everywhere, and I hope you will find a way of assisting its advance, where you are.

 

The EU's so-called "parliament" is, of course, no more than a propaganda-organ of the EU-Commission and camouflage for the EU's essentially totalitarian method of government.  There is no hope for it or use in it.  National action is the only way.

 

How many more months, or years, the now 60-year-old EU will last, is impossible to calculate, because events are infinitely variable; but the logic of EU-decline and fragmentation seems irrefutable - far more so, indeed, than did that of the collapse of the Soviet Union, which lasted only eighty years - and even our older members and supporters hope to see our hopes of it fulfilled.

 

Yours faithfully

Nigel Farage