2013.01.21.Határozatok, avagy újabb visszaigazolása a jogfosztottságunknak!

Vizsgálataink, mely felderítéseken, oknyomozói tevékenységeinken alapul ismét egy a pénzügyi felügyelet "hatástalanítására" világít rá.

A felügyeleti eljárások, melyeket elengedhetetlennek tartunk az a helyszín, ahol a bankkal történő levelezések alapján a PBT (Pénzügyi Békéltető Testület) élőt valamilyen egyezség jön létre szerintük. De nem mindegy mi áll abban az egyezségben, mert egy olyan felügyelet van jelen ma Magyarországon, mely egy üleppel akar két lovat megülni.

Egyrészt védenie kell a bankok pénzügyi tevékenységét, másrészt védeniük kellene az ügyfelek tömegeit, kenyéradó gazdájukkal szemben. Ha valaki még nem tudná a PSZÁF forrását a Bankszövetség biztosítja, miközben megtévesztő neve az Államra utal.

De térjünk vissza a PSZÁF-ra és azon belül is a PBT-re. A pénzintézetek nem véletlenül lettek olyanok amilyenné váltak, hiszen kialakíttatták szabályozatlan környezetüket lefedezték, áll felügyelettel.

Akkor kezdjünk is bele. Levelezés megkezdése után, elegendő dokumentumokat gyűjtve és felismerve a pénzintézet soha nem fogja kiadni önszántából a devizatőke-nyilvántartást (ez egy aggálytalan tartalmú tényközlő okirat, a devizahitel szerződések egyértelműen az ügyfelek deviza tőke banki nyilvántartásáról szólnak, ezek a nyilvántartások az ügyfelek és a bank közötti bizalmi viszonyon alapulnak, valamint ellenőrizhetőek és visszakereshetőek (banki informatikai rendszerek biztonságossága miatt) egy esetlegesen előforduló elszámolási vita következtében)

 Háttér információ: korábban ezeket az okiratokat kiadták a bankok, hiszen az ügyfél pénzügyi ismeretek hiányában nem tudott mit kezdeni az okiratokkal.

Felügyeleti eljárás keretén belül a pénzintézetet képviselő két jogtanácsos vigyorogva „ha kell, oldalanként írjuk alá” gúnyos megjegyzésekkel önként vállalták az okirat megküldését. (a határidő lejárt az okirat nem érkezett meg)

Jegyzőkönyv forrása: https://www.bankcsapda.eu/tajekoztatas/top-secret-az-okirat-mely-nem-erdemelte-ki-a-nagynyilvanossagra-hozatalt-/

Tehát a pénzintézet az önként vállalt egyezséget sem „tudja” teljesíteni, hiszen akkor gyarapítaná a lelepleződött pénzintézetek táborát, mert a követeléseik névlegesek és az annyi nem annyi! Egyszóval elnyilvántartják az ügyfelek vagyonát.

De nincs, veszve semmi gondolhatja az ügyfél, hiszen a PBT tájékoztatja „felvilágosítja” a károsultakat, végrehajtás kezdeményezhető a határozatok alapján. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy felszólítsam, a felügyeletet tegye közzé, "világítson", volt-e rá példa, hogy végrehajtást kezdeményező ügyfél sikeres eljárásának lefolytatására. Elég volt a „bunkerlevelezésekből”, elfogadhatatlan, hogy 2008.óta nem hívták fel a lakosság figyelmét jogköreik korlátozottságára, hatásköreik szűkösségére, intézkedéseik hatékonyatlanságára, vagy ellenérdekeltségük miatti döntéskényszerükre.

Haladjunk tovább:  „Ha a pénzügyi szolgáltató a tanács kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 23/A. § -ának (2) bekezdése alapján a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes helyi bíróság látja el a Pénzügyi Békéltető Testület kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget végrehajtási záradékkal. A bíróság csak abban az esetben tagadhatja meg a határozat végrehajtásának elrendelését, ha a Pénzügyi Békéltető Testületnek nem volt hatásköre az eljárásra.”

Megnyugodhatunk? Nem!

Ugyanis a jogszabály az egyértelmű és biztosságot is nyújthatna, ha betartanák, vagy tarttatnák, vagy egyáltalán lenne rá gyakorlat.

Jön a jogfosztottságunkat ismételten igazoló válaszlevelekből részletek.

PBT- semmitmondó magalkuvásának, tehetetlenségének, nem akarásának válasza:

 • PBT nem minősül hatóságnak.
 • Jogszabályi keretek miatt nem áll módunkban kérésének eleget tenni.
 • nem folytathatunk le hatósági eljárásokat, vizsgálatokat.
 • nem szabhatunk ki pénzbírságot.
 • kezdeményezzen személyes találkozót a pénzintézettel, a félreértések elkerülése végett.
 • bíróságtól kérheti a tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását.
 • (saját szavaimmal írom le a befejezést) lezártuk, minket aztán többet ne zargasson.
 • lezárva.

Ezt lehet nevezni erős, ügyfeleket védő felügyeletnek? Határozat, mely nem végrehajtható!

Tehát bíróság! Másolatok, végrehajtási záradékkérés….

Itt felhívnám a figyelmet arra a nem mindennapi eseményre, amikor egy végrehajtó pénzügyi ismeretek nélkül (kiraklak az utcára azt, jó napot) mentalitású nem tudja, hova menjen, nem tudja, milyen okiratot kérjen, hiszen nem sokan láttak ilyet hazánkban, bemegy egy pénzintézetbe. Miközben mi már felderítettük, hogy ezeket a nyilvántartásokat nem hazánkban vezeti.

De jön, a csavar nem csak ő nem tudja, hanem a hazai hatóságok sem vagy nem akarják tudni! Mert a PBT határozat önmagában végrehajthatatlan ezt a Bíróság értetlensége igazolja. Erről sem tájékoztatott a felügyelet. Bíróság hiánypótlás kérése:

 • nem kívánom leírni a hiánypótlásra való bírósági végzésben foglaltakat, mert felháborító. Eredeti jegyzőkönyv vagy annak hitelesített másolata. (ezt mit is jelent?) közjegyzővel hitelesíteni. Ezt azért remélem, nem kell, senkinek kommentálni mivel jár.
 • jelölje meg a végrehatás helyszínét (pénzintézet székhelyét)
 • a pénzintézetek több cégcsoportra oszlanak (pl. OTP jelzálogbank, OTP Nyrt.stb.)  nevezze meg melyik ellen kívánja a végrehajtást foganatosítani. ha mindegyik ellen, akkor annyiszor hat példányban és annyiszor 5.000Ft, illetékkel ellátott dokumentumokat küldje meg.
 • mindenek tegyen eleget nyolc nap alatt.

Összefoglaló:

 • A fentiekben ismertetésre került adatok tudatában ki hiszi azt el, hogy Magyarországon erős, hatékony pénzügyi felügyelet működött és működik?
 •  ha a felügyelet szánt-szándékkal úgy fogalmazza meg a határozatait, amit nem értenek a hatóságok az minek nevezhető?
 • ha a hatóságok nem tudják értelmezni a határozatban leírtakat és nem segítik az állampolgárokat az milyen eljárásnak nevezhető?
 • nem tájékoztatott a felügyelet, hogy a végrehajtási kérelem mellé egy egész jogász sereg vagy ügyvédi kamara szükséges!
 • a mai napig nem tájékoztatja erről a lakosságot.(ha ezt elolvassák, remélhetőleg fogják)

Tehát kijelenthető, azaz állampolgár, aki nem rendelkezik pénzügyi ismeretekkel, nem rendelkezik bankmenedzselési és belső működési ismeretekkel, jogfosztottá válik.

Grell Antal

B.É.CS.