2013.0107.„Lenni vagy nem lenni” avagy elfogadott-e a feláldozhatóság?

Tisztelt honfitársaim napjainkban, amikor egyesek „küzdenek” a sajtószabadságért, a demokráciáért, az esélyegyenlőségért, közben milliók váltak feláldozhatóvá. Személyes, tapasztalataimon levezetve kísérletet teszek megértetni, megvilágítani a mai magyar valóságot. A következetesség, a száraz tények és a kegyetlen igazság vezérli ujjaimat a billentyűzeten, még mielőtt a gyanú árnyékát vetnék rám egyesek.

Előzmények:

 2008 mely évben mesterségesen életben tartva a magyar gazdaságot, kidolgoztak egy „vírust”. Szögezzük, le ez tény, 2008-ban Államcsőd fenyegette Magyarországot. A Magyar Nemzeti Bank tartaléka és az államkassza ki volt söpörve, tenni kellett valamit.

Visszatekintő, nektek lehet, hogy már történelem, nekünk meg a mai valóság.....ideje rettegnetek, mert olyan jövőképet "festünk" nektek, amit ti szántatok nekünk.....

Kiegészítő: youtu.be/R0L7KVGduCI

"politikailag nem volt kifizetődő meggátolni".......tehát Államérdekből tették kirabolhatóvá a magyar embereket....Államcsőd elkerülése, "pénzpiac önszabályozásában bízó ortodox logika"....nem ez egy kidolgozott, hazaárulás Államérdekből.......

A vírus kidolgozása:

Itt kezdődik történetünk, mely ma a magyar emberek millióinak sorstalanságát, a társadalomból való kirekesztettségét jelenti. Az Állam az MNB, a Bankszövetség tagjai megbíztak egy/két „géniuszt”, (akik ma természetesen áldozatoknak tekintik magukat), hogy dolgozzanak ki és a lehető leggyorsabban vezessenek be egy olyan megoldást, mely mesterségesen felpörgeti a gazdaságot és hatalmas bevételeket jelent az Államnak és természetesen a részvevőknek is nagyon busásan meg fog térülni befektetésük és cinkosságuk. Az új „terméket” a devizában nyilvántartott hitelezésnek nevezték el, melyben alacsony kamatokat ígérve (mesterségesen alacsonyan tartva) beterelve az embereket, ha kell agresszívan, hiszen nemzetérdekké nyilvánították a csőd elkerülése végett.

Háttér információ:

Azok, akik a 2008-as válsággal magyarázzák, az akkori Állam döntéseit nagyon nem szeretnék az igazság napvilágra kerülését, hiszen a válság közeledtét, a pénzügyi összeomlást már időben előre jelezték. Ezért is volt időzítve a 2007 év vége- és a 2008-as év eleje a devizában nyílván tarthatóság azonnali bevezetése és terjesztése. Nagyon fontos! Későbbiekben érthetővé válik az időpontok fontossága és szerepe.

A vírus elterjed:

Dübörgő gazdaságunk tényleg elkezdett dübörögni, de mesterségesen gerjesztett gazdaság volt ez. De a jó időzítésnek köszönhetően a hitelezés toronymagasan beindult hazánkban. Hiába figyelmeztettek külföldi szakértő csoportok, egyes országok nem jó irány az melyet Magyarország követ, senkit nem érdekelt, hazánkban egyre erőteljesebb lett a kommunikáció, mely elnyomta a kétkedő, figyelmeztető hangokat. „Jött” a nagy világválság, amire senki nem volt felkészülve állítólag. De ellenben pontosan erre vártak „méregkeverőink”.

Háttér információ:

A hazai deviza nyilvántartású hitelek kockázatkezelése elmaradjon (mert így eredeti állandó a deviza tőke összege, mely csak az ügyfelek befizetésével tud csökkenni) tehát érdekeltté vált, hogy fenntartsanak egy fenntarthatatlan állapotot. Az alkalmazhatott kockázat kezelési módszerekkel az érintett deviza nyilvántartott ügyfelek nyilvántartásában csereügyletekkel illetve nyilvántartási tőke (devizanem) cserével a lakossági deviza tartozások csökkenését, jelentős mérséklését lehetett volna elérni.

 

A nyereség maximalizálása:

A fent említett kockázatkezeléseket, senkinek ne legyenek illúziói elvégezték a bankok egytől-egyig. De mivel az ügyfeleknek nem volt tudomása, hiszen a pénzügyi ismereteink valljuk meg őszintén szinte egyenlő a nullával nem tájékoztatták erről a pénzintézetek. Ha nem hiszik, el csak nézzék meg a fizetési tájékoztatókat, amiken brutális kamatemelkedések tapasztalhatóak.

Két igen fontos kérdés merül fel. Az egyik: De, hát nem is emelkedett a törlesztő részletünk csak 2011-2012-2013-ban? - A válasz azért nem emelkedtek, mert a vírus kidolgozói nagyon is ügyeltek arra, hogy ne azon nyomban dőljenek be a hitelek, hanem évekkel később ezért türelmi időkkel, megtakarítási vagy biztosítási futamidőkkel kombinálva készítették el a szerződéseket, de a tőketartózás folyamatosan és megállíthatatlanul emelkedett és emelkedik. A gyanútlan és jóhiszemű ügyfelek pedig belesétáltak a csapdába.

Mivel bizonyítható a csereügyletek végrehajtása? A válasz nagyon egyszerű a kamatemelkedés a válasz. Az MNB pedig 2008 óta végső hitelezői szerepkörben tetszeleg, hiszen, ha a mérlegadataira vetünk egy pillantást azonnal látható, ha a forint gyengül nyereséget, ha a forint erősödik veszteséget termel. Jelen pillanatban a Magyar Nemzeti Bank szakzsargonnal élve eladta a hátát idegen devizában. Milyen függetlenségnek nevezhető ez a tevékenység és pozíció?

Háttér információ:

A konverziónak adó vonzata van az ügyfelek számára, erről szóló kioktatás is a bank által átadásra került. A bankok az előállott árfolyamváltozást kihasználva, az elemzőik a treasury csoport irányításával, akiknek a feladata árfolyam és kamat menedzsment az ügyfelek fizetőképességének megtartása érdekében, a devizahiteleknél a szükséges tőke műveletek végrehajtásával nyereséget tudtak előállítani. De a csereügyleti tevékenységről ügyfeleiket nem tájékoztatták, erről szóló igazolásokat nem adták ki, ezért az adó megfizetése (jelenleg 16 %, de a konverzió időszakában 2008-as évben tudomásom szerint 25 % -os volt) nem tud az ügyfelek részéről megvalósulni.

Miért nem történik semmi?

Joggal vetődik fel a kérdés, hiszen a bizonyítékok, adatok egyértelműek, aggálytalan tartalmú tényközlő okiratokkal, megerősíttik állításaimat. Feljelentések megszámlálhatatlanul megtéve, hazaárulás ténye megállapítva, nemzetközi hatóságoknál nyomozás megindításának kérelme beadva.

Amikor 2008-ban megtörtént pár nap alatt az EU/IMF megállapodás tudatában annak, hogy az extranyereség garantált, az anyagban olvasható néhány sor, mely a hatóságok figyelmét hívja fel a paktum támogatására és figyelembevételére eljárásaik során, hiszen ez Államérdek.

Politikai impotenciai vizsgálat:

A 2008-as Államaparátus részvevői természetesen nem kívánnak ebben a kérdéskörben vizsgálatot indítani, hiszen szenvedésük és vergődésük, a devizában nyilvántarthatóság kidolgozóinak, ötletgazdáinak, cinkosoknak fedezetet nyújtva ellenérdekeltek. A 2009-es belterjes hatalomváltásnak is megvan a maga felelőssége, amit természetesen visszautasítanak annak részvevői.

De mit szólnak saját maguk, saját aláírásukkal „megszentelt” dokumentumukhoz, mely nem kevesebbet igazol, mintsem indokolatlanul vették el a tizenharmadik havi nyugdíjakat és közalkalmazotti fizetéseket, továbbá az IMF-re hivatkozva alacsonyabban állapították meg a létminimum mértékét, mint, ahogy azt elvárták?

Túlteljesítették önszorgalomból! Vagy lehet úgy ítélték meg túlköltekezünk és semmi szükség ekkora jólétre? De a kérdés miért nem szólalt meg senki a nagy Unióból? Az okirat erre is választ ad, hiszen ott az aláírása annak, akinek nem lehetne ott. de megtette és felügyelték. Azok felügyelték, akik cinkossá is váltak a Magyar Állammal karöltve a teljes hazai bankrendszert kiszolgálva elárulták a magyar embereket.

Hátér információ:

 Kötelezően a kockázatokra történő figyelemfelhívás helyett, illetve mellett egyértelműen csak az nevezhető prudens magatartásnak, ha a „kockázatkezeléséről szóló tájékoztatás” nem maradt volna el. Azt is meg kell állapítani, hogy aki tömeges kockázatvállalást idéz elő, az erről szóló tájékoztatásokat is megadja az egyénnek, annak tudnia kell, hogyha a figyelemfelhívásról szóló kockázati elem (árfolyamkockázat) bekövetkezik, akkor nem csak az egyén hanem az érintetté tett tömegek miatt ország kockázatot is előidéz, mivel ugyanaz a kockázati esemény fog kihatni mindenkire. Itt a hatósági kontroll, ellenőrzés és illetékesség hiányában a szabályozó intézmények mulasztásának következményeit a lakossággal nem vállaltathatják.

De mi történik napjainkban a politika részéről?

Nem hallottam óriási felháborodásról a képviselői padsorokban, mely megállította volna a 180Ft.-os végtörlesztést, melyet azoknak találtak ki, akik nem szorultak rá erre a nemes cselekedetre. Azt kommunikálja az ellenzék, mindegyik sikerült meghátrálásra kényszeríteni a kormányt a választási regisztrációval kapcsolatosan. Milyen érdekes, amikor a devizahitel károsultakról van, szó valahogy senki nem akar meghátrálásra kényszeríteni senkit, valahogy az ellenzék párttól függetlenül egyből tehetetlen a kétharmaddal szemben.

Hihetünk nekik? Vagy mikor hihetünk nekik? A kormányzópártok soraiból sem lehetett hallani a társadalmi igazságtalanság az egyenlőtlenség hangjait. Gondolom egyetlen parlamentben tevékenykedő képviselő sem vette igénybe a végtörlesztést, hiszen azt, hogyan fogja megmagyarázni a választópolgároknak? Rászorulósági alapon?

Összefoglaló:

Tisztelt honfitársaim nem kevesebbet igazolnunk és bizonyítottunk, (de nem kapjuk meg a nekünk járó nyilvánosságot), hogy Állam egyszer már feláldozhatóvá tett minket. olyan ellenérdekeltségi körök rajzolódtak ki, mely polipként behálózta a politikai szereplőket, a hatóságok zömét és nem utolsó sorban cinkosok egész seregeit termelte ki. Óriási üzlet, mely gátlástalan és szabadrabló, szabályozatlan és elhallgató. Aki felveszi egyénileg a harcot, azt örülté nyilvánítják.

Csak a civil szféra az ki megoldást hozhat és a büntetőjogi felelősségre vonás és kártalanítás. De ehhez meg kell találnunk azokat, akik még nem fertőződtek meg. Meg kell találnunk azokat, akik még nem adták el magukat és hivatásnak tekintik munkájukat. Mindenkinek mellénk kell állnia, hiszen ez túlmutat a devizakérdésen, ez már Magyarország függetlenségének kérdése is egyben.

A bűnszövetségben elkövetet cselekményeket volt miniszterelnökök, pénzügyminiszterek, fedezetével a mai teljes pénzintézetek vezetői az MNB ellenérdekeltségével, végső hitelezői szerepkörével, az Állam ellenérdekelt befektetéseivel követték el. Nem akarják és védik a pénzintézetek elnökeit, hiszen egyeseknek már akkora befolyása a magyar gazdaságra, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelent személye elleni bármilyen hatósági eljárás.

De tegyük fel a kérdést: egyensúlyban van-e milliók kivéreztetése, majd kivégzése, "néhány" gazember megvédésével?

Ha mindenki megválaszolta magának kérdést, akkor tudja már mi a helyes lépés. Hívunk és várunk mindenkit Szervezetünkbe, hiszen nem kell devizában nyilvántartott károsultnak lenned, mert, ha mellénk állsz, azzal nemet mondasz a feláldozhatóságra, az eladósításra.

Mi nem ideológiáktól vezérelve tesszük dolgunkat - mely nem a mi feladatunk lenne - devizahiteles családok százezreinek tönkretételének megakadájozása -  hanem a Magyar Állam hatóságain keresztül kellett volna és kellene gátat szabjon, ! A puszta létünk lett a tét és gyermekeink jövője.

Tömbösödnünk kell, hogy érdek érvényesíthessünk, de nem magalkuvást, hanem következetes - mindenki számára elfogadható, az emberek érdekei mentén való megoldást törekszünk elérni -  mely nem lehet más. csak felelősségre vonás és teljes körű kártalanítás.

Grell Antal

B.É.CS.

ui_Nem vitatható, hogy a devizahitelezésen keresztül, az érintett ügyfélcsoportnak kb. 4.000.000.000.0000.- Ft, azaz négyezer-milliárd forint árfolyamvesztesége keletkezett, melyért a Magyar Nemzeti Bankot is kártérítési felelősség terheli. Az MNB brutális árfolyamnyereségére tekintettel, éppen a devizahitelesek mentették meg a Magyar Nemzeti Bankot és a Magyar Államot.