2013.02.04.A Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet...

A Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet súlyos állításokat és tényközléseket fogalmazott meg a bankok deviza konstrukciós elszámolási gyakorlatával szemben, tehát a hazai pénzügyi szolgáltatók Magyarországi tatárjárásával kapcsolatban.

Az állításainkat és hatósági eljárásainkat melyeket kezdeményeztünk, egytől-egyig aggálytalan tartalmú tényközlő dokumentumokra és okiratokra alapítottuk.

A helyzet tisztázása és rendezése érdekében a Bankszövetség álláspontját szerettük volna meghallgatni vagy megismerni és ezzel esélyt adva az ügy békés úton való rendezésére.

A Bankszövetség NEM kívánja a jogos kétségeinket és aggályainkat megnyugtató, de tulajdonképpen semmilyen módon sem eloszlatni.

A Bankszövetség elzárkózásának oka van, sajnálatosan hatóságaink számára "védett állatnak" számítanak hazánkban, mivel egy nagyobb rendszerszintű kockázatot idéztek elő prudensnek nem nevezhető tevékenységükkel Magyarország számára.

Az alkalmazásra került pénzügyi konstrukció a törvény előtt uzsoraszerződésnek minősítendő !

A deviza konstrukció törvényes és igazságos felszámolása nemzetbiztonsági kockázatokkal jár !

Az érintett lakosságnak és a kihelyezett összegeknek a nagyságrendje, valamint a lakosság egymással való közvetett és közvetlen kapcsolata miatt, ennek a konstrukciónak járulékos következményei is jelentős anyagi kárt okoztak az egész magyar társadalomnak.

A súlyosan törvénysértő, csalárd pénzügyi konstrukció felszámolása, az érintett lakosság teljes kártalanítása valós nemzetérdekké vált.

Tisztelettel :

Falus Zsolt Ferenc
B.É.C.S.