2013.03.05.A példátlan Állami beavatkozásról....

Európában példátlan, hogy ilyen aljas eszközökkel, módszerekkel fosztanak ki több százezer családot, példátlan az is, hogy ezek után felelős állami tisztségviselők dicséretet és talán köszönetet várnak....

A Magyar Állam képviselői és hatóságai által megtűrt a hazai banki uzsora konstrukció, mely (deviza alapú) "korlátlan" kockázatvállalásos pénzügyi eszköz, így nem hitel és nem kölcsön konstrukcióról van szó !

A Magyar Állam elismeri a "névleges" deviza nyilvántartásból származó korlátlan követelés jogát, de már mintha csak az érdekképviselet nélküli magyar emberek százezreivel szemben kívánja fenntartani ezt a nyilvánvaló uzsorát, melynek a Magyar Nemzeti Bankon keresztül elsődleges haszonélvezőjévé vált. Az MNB-ben felhalmozott befektetési hozam (több ezer milliárd) feletti rendelkezés joga egy a Kormánnyal szemben közismerten "független" és "elfogulatlan" személy Matolcsy György uralma alá került.

A megélhetési érdekvédőként indult, majd később kiemelkedő eredménytelenséget produkáló személyek és szervezetek által korábban hangoztatott vélemény volt, hogy a tömeges öngyilkosságot előidéző pénzügyi konstrukció egy alkalmatlan pénzügyi termék. Jelenleg most már ott tartanak ezek a szervezetek és jeles szakértőik, hogy ennek a "hibás" konstrukciónak a fizethetővé tételében kívánnak a továbbiakban jeleskedni.

A társadalom jelentős rétege számára (aki csak létszámában jelentős) kihelyezett konstrukció azonossága miatt, azok (névleges) árfolyam és kamat kockázatai, változásai minden ügyfelet egyszerre értek el, valamint a felkínált fedezetek azonossága (ingatlan és gépjármű) miatt azok elértéktelenedéséhez vezetett. Az ügyfélcsoportra vonatkozó szabályozás betartatása nem az ügyfél feladata, hanem hatósági feladat. A jogalkotó ezt a szabályozást a Pénzügyi Szervezetek Állami Szervezetére testálta.

Az ingó és ingatlan vagyon teljes elértéktelenedése, nem csak a deviza konstrukcióval megáldott lakosságot érinti, mivel a lakosság nem eltagadhatóan nem csak "devizahiteles" ügyfél, hanem korábban fogyasztóként is szokás volt őt nevezni, aki ha kényszerűségből mellőzi a fogyasztói szokásait, akkor annak járulékos következményei lesznek a gazdaság résztvevői számára.

A deviza alapú pénzügyi termék járulékos károkozása "felbecsülhetetlenül" nagy összeg !

Az okozott kárt a bankoknak és az Államnak egyetemlegesen kell megtéríteni a magyar lakosság számára, továbbá a magyar lakosság egymással szemben közvetett és közvetlen kapcsolatban van, az érintettek teljes tartozásának az elengedését az egész magyar társadalom érezni fogja !

A teljes tartozás elengedését és kártérítést követelünk !

Falus Zsolt Ferenc
B.É.C.S.