2013.03.08.A Deviza nyilvántartottak sajtóközleménye:

Magyarország Miniszterelnökéhez Orbán Viktorhoz, valamint a Magyar Országgyűlés parlamenti képviselőihez!

Követeljük a kilakoltatások és végrehajtási eljárások azonnali leállítását, továbbá a közjegyzői végrehajtási záradékok kiállításának a megtiltását!

Ma magyar családok százezrei várnak kilakoltatásra, melynek meghatározó és elsődleges oka a hazai bankok deviza alapú pénzügyi termékeinek alkalmazása, továbbá ennek a lakosság túl széles körében való elterjesztése.

Az Államnak lehetősége és kötelessége az állampolgárok jogainak folyamatos biztosítása és védelme, de a korábbi években a pénzügyi fogyasztóvédelem területén ez egyáltalán nem valósult meg!

A deviza tőketartozás nyilvántartásáról szóló jelzáloghitelezés és mértékadással a devizaárfolyam indexelésével létrejött gépjármű-hitelezés, egy tulajdonképpen csak devizában elszámolt pénzügyi konstrukció, ahol a korlátlan kockázatok névlegessége miatt, a pénzügyi szolgáltatónak uzsora mértékű árfolyamnyeresége keletkezhet és keletkezett is!

Az a tény, hogy a hatóságilag felügyeletlen és törvényileg szabályozatlan teljes pénzügyi szektor elmulaszthatta az alapvető prudenciális szabályok betartását, az a Magyar Államnak és hatóságainak a felelősségét alapozza meg, tehát a bankok és az Állam felelőssége egyetemleges!

A 2008-as EU/IMF hitel megállapodásban szerepelő folyósítási kritériumok rendezni kívánták a „devizahiteles” pénzügyi fogyasztók helyzetét, itt a megállapodásban felsorolt lehetőségek között szerepelt a forintra való konverzió lehetősége is, de sajnálatosan a Magyar Nemzeti Bank vezetői Simor András és Király Júlia ezt elutasították, számos nyilatkozatban kifejtették, hogy a „devizahiteleseket nem kell megmenteni”. A Magyar Nemzeti Bank ezeket az EU/IMF forrásokat felhasználta befektetései során és a forint árfolyam erősödésével szemben súlyosan ellenérdekeltté vált!

A hazánkban alkalmazott „deviza alapú” pénzügyi termék Európa összes országában „uzsorának” számít, az uzsora miatt ezek a deviza alapú szerződések érvénytelenek, mivel az uzsora elemek szerződéses alkalmazása semmisségi és kártérítési ok!

A „kölcsönszerződésekben” a „kockázatkezelési” lehetőségekről szóló ügyfél tájékoztatások teljességgel elmaradtak! Az esetleges árfolyam kockázatok „kezelése” a szerződés hosszú távú fenntarthatóságának a feltétele, tehát a bankok több évszázados pénzügyi ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezve egyértelmű, hogy csapdába csalták, „becsapták” ügyfeleiket!
A kölcsön jogcímen érvényesíteni kívánt követelés nem felel meg a kölcsönre vonatkozó törvényi szabályozásnak, mely miatt törvényességi akadálya is van a közjegyzői végrehajtási záradékok kiállításának és a megindult végrehajtási eljárások folytatásának!

A nyilvántartott deviza alapú tartozások teljes eltörlését követeljük, mert az érintett ügyfelek kártérítési igénye jogos!

A tartozások teljes eltörlésének a fedezete részben a magyar jegybanki, részben a hazai pénzügyi szektor és azok anyabanki forrásaiból meg tud valósulni!