2013.04.02.Deviza-swapoknak megvan az az előnye....

Részlet :
„Foreign exchange swaps have the advantage of being highly flexible. If the swaps market is liquid, they can be traded whenever necessary at prevailing market rates in a similar way to open market operations in the domestic market. Swap contracts can also be varied in length to reflect expectations about the duration of capital inflows and the need to offset them. Normally, foreign exchange swaps have a short-term maturity, but can usually be "rolled over," enabling the central bank to adjust flexibly to changing conditions. Unlike with open market operations, they can be executed without the need for a large stock of short-term government securities at the central bank, which is often the case in countries not running budget deficits. To prevent foreign capital from flowing back in at maturity, the central bank can also encourage the principal and interest from portfolio investments overseas to be reinvested in foreign markets.

Despite all these apparent advantages, such swaps are still little used, indicating that they also have disadvantages. The most obvious is that, like open market operations, they can cause losses for the central bank, especially when it is giving away favorable margins on the interest rate differentials. There is also a risk that foreign exchange sold by the central bank could be covertly sold back against the local currency, nullifying the intended effect. This type of "opposite transaction" can become a popular game for commercial banks, especially when they are being offered favorable margins. It can, however, be addressed by strengthening monitoring and supervision to ensure compliance; or by imposing restrictions on how banks can trade the swap proceeds.”

www.imf.org/external/pubs/ft/issues7/index.htm

Deviza-swapoknak megvan az az előnye, hogy rendkívül rugalmasak. Ha a swap piac likvid, akkor lehet kereskedni szükség szerint bármikor a mindenkori piaci áron a nyílt piaci műveletekhez hasonlóan a hazai piacon. Swap szerződések is változtatható hosszúságú szükség szerint, hogy a várakozásokkal ellentétes időtartam alatti tőkebeáramlást és annak következményét ellensúlyozza. Általában devizaswap egy rövid lejáratú, de általában "gördülő", amely így lehetővé teszi, hogy a központi bank rugalmasan igazodjon a változó körülményekhez. Ellentétben a nyílt-piaci műveletekkel, mert azok végrehajtásához szükség van nagy állományú rövid lejáratú állampapírokra a központi bankban, ami gyakori helyzet azokban az országokban, ahol ez nem a költségvetési hiányt fedezi. A megelőzés érdekében a külföldi tőke visszaáramlik lejáratkor ezt a központi bank is ösztönzi, a tengerentúli tőke és kamat befektetési portfóliót vissza kell visszaforgatni a külföldi piacokon.

Mindezeknek a nyilvánvaló előnyök ellenére a swap ügyleteket még kevéssé használják, jelezve ezzel azt, hogy vannak hátrányai is. A legnyilvánvalóbb az, hogy mint a nyílt piaci műveleteknél, különösen ha kedvező pozíciókat ad el akkor a kamatkülönbözetek veszteséget okozhatnak a jegybank számára. Van olyan kockázat is, hogy a központi bank lehet titokban eladja a hátát ami a helyi valutával szembeni deviza eladás, semmisítve a kívánt hatást. Ez a fajta "ellentétes ügylet" válhat népszerű játékká a kereskedelmi bankok számára különösen akkor, ha kedvező árrések keletkeznek. Ezeket azonban kezelni szükséges, megfelelő felügyelet és ellenőrzés megvalósításával vagy korlátozásokat kell bevezetni a bankok swap kereskedelmében.