2013.05.12.Engedtessék meg a feltételezés, ha nem velünk, akkor ellenünk!

Tisztelt honfitársaink, fel kell vetnünk ezt gondoltatott, hiszen túl sok energiát fektettünk be azért, hogy valós és mindenki számára megnyugtató végkimenetele legyen ügyünknek.

Amit már számtalanszor „virágnyelven” közöltünk úgy véljük nem volt egyesek számára érthető, ezért egyértelműsítjük álláspontunkat. Előtte le kell szögeznünk tényeket.

 

Az összefogást Mi, a magánemberek, saját magukért, szeretteikért, honfitársaikért egy célért az igazságért való együttes megjelenésének, közös felháborodásának eredményének tekintjük. Mivel csoportunk és mellé bejegyzett Szervezetünk is civil, továbbá nem kívánjuk gazdagítani a politikai pártok sorait így nem jelenthetünk veszélyt az ilyen jellegű ambícióval rendelkezőkre. De feltárt oknyomozásunk eredményei, annak megkérdőjelezhetetlen bizonyítékai befolyásolhatják a jelen és jövőbeli pártpolitikai közélet szereplőinek pályafutását.

 

A köztudatban elterjedt és „devizahitelezésnek” nevezett merényletsorozat minden részlete, folyamata fel lett tárva, résztvevő, elkövetők, személyek, hatóságok, melyek fedezetett nyújtottak és ezzel életellenes cselekedetek fedezésének cinkosaivá váltak, beazonosítva.

 

Amit most tapasztalhattok Magyarország ellen indított uniós hadjárat, az nem a valós okokat, hanem a feltárásunk miatti elhallgatást segítő médiapropaganda része.  Itt kívánjuk leszögezni, egy igen húsba vágó kérdéskörben lehetne hazánk ellen indítatni kötelezettségszegési eljárást, és ez nem más, mint a pénzügyi felügyelet, pontosabban annak „felügyelet-lensége” és szabályozatlansága.

 

De miért is kell takarnia az uniónak, tehetnénk fel a kérdést?  A válasz roppant egyszerű, fedezetett nyújtani, a 2008-ban hazánkban itt jelenlévő IMF tárgyaló és jelentéseket hamisan leigazoló cinkosoknak. Igen döbbenetes tények ezek, hiszen nem kevesebbet tett a 2008-as Államhatalom, mint egy korábbi IMF tanulmányt alapul véve, annak lépéseit végrehajtva, feláldozhatóvá téve milliókat, elárulta hazánkat.

 

Ezek tükrében és annak az agyonhallgatott ténynek fényében, hogy a világon, egyedülálló módon, a Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezeten kívül, IMF tárgyalódelegáció nem ült egy tárgyalóasztalhoz civil szervezettel, nem utolsó sorban az Európai Számvevőszék elnöke fontosnak tartotta, hogy személyesen válaszoljon, Szervezetünk Elnökének megkeresésére, elfogadhatatlannak tartjuk, számító vagy egyéni ambícióktól vakságban, puszta irigységben szenvedőtől az aljas kritikát. Mert azok soha nem szakmai alapon kérdőjeleznek meg minket, hanem személy ellen irányulnak.

 

Túl sok áldozatot, és hatalmas veszélyt vállaltunk, vállaltattunk be családjainkkal, hogy az állítólagos megoldásokon töprengőktől, azok ügynökeitől intelmet, megalkuvásra, vagy éppen információ hiányuk miatti bírálatot elfogadjunk. Minden lépésünknek oka van! Mint ahogy a cselekvésünk vagy a nem cselekvésünknek is! Mint ahogy nem lehet fegyvertelenül harcba menni, úgy nem lehet minden közzé tenni sem.

 

Már közel egy éve nyitott könyv vagyunk szándékainkat illetően. Nincs takargatni valónk és nincs hataloméhségre törekvésünk sem, de célunkat nem adjuk fel és eltántoríthatatlanok vagyunk szándékainkat illetően is.  Tehát aki bizalmával megtisztel, minket az biztosan tudhatja, azokat támogatja, akik nem másra tették fel életüket, mint arra, hogy egyszer és mindenkorra meghátrálásra kényszerítse a hazánkban egyre erőszakosabban tevékenykedő bankszektort. Nem kevesebb a célunk, mint az, felszámoljuk a nyilvántarthatóságot, kártalanítsák a sorstársainkat és nem utolsó sorban megakadályozzuk, hogy a jövőben még egyszer előfordulhasson, hogy a Magyar Állam rátámadhasson, feláldozhatóvá tegyen, akár egy honfitársunkat is.

 

Tehát megvan az a közös érdek, amit minden magyar ember, hitelkárosult, aki közvetlen elszenvedője, a nem hitellel rendelkező honfitársunk, aki közvetve, a kiuzsorázott emberek, az uniós szankciók miatti gazdasági környezet miatt van tönkretételre ítéltetve, hogy támogassa a közös ügyünket.

 

Szemléletváltozásra is szükség van, ha az Én, helyett, a Mi hatalmasodik elé nemzetünkön, akkor nincs hatalom, nincs erő, mely el tudná hallgatatni a jogos követelésünket. Már nincs szükség, a homályból előkerülő, szakértőkre, megmondó emberekre, „köz-barbárokra”, pénzügyi bizonytalanokra, nekünk az emberek együttes kiállására, összetartására, támogatására van szükségünk. Mert igen a nemzetközi nyomás is megállítható!

Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet Elnöksége

2013-05-12