Sorstársak, Magyarok !

Ahhoz, hogy a 25.-i keddi nap eredményes is legyen megfogalmaztuk követeléseinket, melyek érvényesítése érdekében a jelenléted nélkülözhetetlen az MNB és a Bankcenter közötti területen kedden 8.30-9.30-ig, illetve utána a Kúriánál !

Követeléseink :

1., A Magyar Nemzeti Bank 2008-tól napjainkig folytatott tevékenységének és befektetéseinek a teljes felülvizsgálatát a civil érdekvédelem és független szakértők által felügyelten !

2., Követeljük az MNB 2011-es (2012-ben készített) mérlegadataiban szereplő 1300 milliárd forintos nyereség forrásának, valamint az új jegybanktörvényben titkosításra került jegybanki mérlegadatok nyilvánosságra hozatalát !

3., Követeljük, hogy a jegybank volt elnöke által (Simor András) szolgálati titoknak minősített egyedi válságkezeléssel összefüggő összes jegybanki tevékenység utólagos felülvizsgálatára kerüljön sor !

4., A jegybankelnök és az alelnökök vagyonszaporulata kapcsán a bennfentesség vonatkozásában is önálló vizsgálóbizottság felállítását követeljük !

5., Követeljük az önkormányzati adósságátvállalás utólagos felülvizsgálatát a civil érdekvédelem és független szakértők által, különös tekintettel a közel 700 milliárd forintos nagyságrendre továbbá arra, hogy az önkormányzati szektor deviza konstrukciós ügyleteinek szerződéses viszonya egyáltalán nem nevezhető azonosnak a lakossági szerződéses állapotokkal !

6., Követeljük annak az elismerését, hogy a korlátlan kamat és árfolyam kockázat vállaltatásával, illetve a hitelkockázatok egészének az átruházásával egy olyan pénzügyi eszköz került értékesítésre mely kizárólag befektetési típusú szolgáltatás nyújtása keretében lehetett volna értékesíthető !

7., Követeljük a szabálytalan és szabályozatlan szerződéskötés miatt, kártérítési igényünk jogosságának a Magyar Állam általi elismerését !


Követeléseink teljesítése érdekében a károsultak akaratának, azaz a Te akaratodnak a kinyilvánítása elengedhetetlen !

Az elkövetők hamisan nemzetérdekre való hivatkozással a hazaárulás bűnét elkövették, egy jól meghatározható társadalmi csoport ellen, ellenünk devizahitelesek ellen... ez nem maradhat büntetlenül !


Tisztelettel :

Falus Zsolt Ferenc
B.É.C.S.
2013.06.23.