2013.06.28.Nem az okozatot, hanem az okot kell vizsgálni!

Tisztelt honfitársaim, elfogadhatatlannak tartom, hogy bagatelizálni próbálják egyesek a 25-én történteket.

Amit egyesek megengednek maguknak az a tömény felülkerekedni akarás. Nagyon ajánlom figyelmükbe azt a három lépést, melyel talán értékesebb gondolatokat tudnak kipréselni magukból. Tehát információt gyűjt, gondolkodik, megszólal.

 

Az OK!

Miért is történt, ami megtörtént? Az a jogfosztott és kiszolgáltatott helyzet, mely ma súlytja Magyarország négymillió állampolgárát elfogadhatatlan. Amikor adófizetőket emlegetnek, akkor hajlamosak elfeledkezni arról az apróságról, hogy a devizában nyilvántartottak is adófizető állampolgárok. Akkor csak, hogy tisztán lássuk a történteket és, hogy megerősítsük Cséfalvai államtitkár úr mondatait, 2008-ban a nyilvántarthatóságnak köszönhetően kerülte el Magyarország az államcsődöt! 2008-óta négymillió ember közvetlen uzsorázására épül a fenntartható államháztartás.

 

2008-ban állami fedezettel bevetették az IMF pénzügyi atomfegyverét, mely azóta, is szedi áldozatait.

 

A 25-én történtek és a korábbi események az csak az okozat. Egy baleset egy félreérthető mozzanat miatt, az iszonyatos feszültség, mely egyre fokozódik, történhetnek meg az ilyen sajnálatos események. Erre az okozatra már korábban figyelmeztettünk, minden egyes felet. Az IMF tárgyalásunkon is rávilágítottunk erre az igen nagyvalószínűséggel bekövetkező eseménysorozatra, mely egyre erőteljesebb és pusztítóbb lesz, ha nem oldják fel az áldatlan állapotokat.

 

Az Állami fedezetet csak részben oldották fel, mely nem elegendő. A hatóságok, még mindig azután cselekednek, ha megkapják a legfelsőbb parancsot. 25-e egy teszt volt, mellyen jelesre vizsgáztak az ott jelen lévő emberek, mert tudatták nem fogják tovább tűrni a jogfosztott élethelyzetüket. Ez egy figyelmeztetés is volt az Államhatalom képviselőinek, hogy már nem elegendő a puszta elhallgatás, nem elegendő a nem cselekvés, nem utolsó sorban elengedhetetlen az állami fedezet teljes feloldása, a zsarolási és zsarolhatósági pozíció feladása.

 

Az állami fedezet miatt, az IMF pénzügyi atomfegyverének, forrásának felderítése után hamarosan megkezdi működését az N.F.L.Ü., mely a pénzintézetek csalássorozatának, állami fedezetének, pénzügyi állami „felügyeletlenségének”, magas rangot és tisztséget betöltő karhatalmi személyek vizsgálata és felderítése. Hazai és nemzetközi hatóságokkal való együttműködés keretén belül az elkövetők mihamarabbi elfogásának elősegítése, a bizonyítási eljárások a lehető legrövidebbé tétele.Egyelőre előzetesként csak annyit, hogy Legfőbb Ügyészi feladatokat pótló és ügyészi feladatokkal megbízott szervezeti egység lesz, melyet a jogfosztottság és a kényszerűség miatt kívánunk életre kelteni, hiszen az Állami fedezet nem kellő gyorsasággal oldódik. Nem utolsó sorban a nemzetközi szálakon indított oknyomozások feltárták a legsúlyosabb bűncselekményt, melyet szuverén ország ellen soha nem mertek még elkövetni. Ennek felelőseit beazonosítottuk, elfogásukhoz nemzetközi hatóságok együttműködése szükséges.

 

Közérdek védelmezőjeként pedig az Alaptörvény vagy törvény által meghatározott alapjogok, tisztességes eljárásokhoz való jog törvényes őreként lép fel.

 

Felszólítom azokat az ügyészeket, bírókat, akik még szikráját is érzik annak, hogy nem csak munkahelyük, hanem hivatásuk is foglalkozáskörük, hogy olvassák el újra az eskütételük szövegét! Ha ezt megtették ne halogassák tovább az abban foglaltak teljesítését!

 

Egy kis emlékeztető: Magyarország Ügyészségéről:

Magyarország Alaptörvénye 29. cikke rendelkezik. Eszerint az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként mint közvádló az állam büntetőigényének kizárólagos érvényesítője. Az ügyészség üldözi a bűncselekményeket, fellép más jogsértő cselekményekkel és mulasztásokkal szemben, valamint elősegíti a jogellenes cselekmények megelőzését. Jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben; képviseli a közvádat a bírósági eljárásban; felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett; a közérdek védelmezőjeként pedig az Alaptörvény vagy törvény által meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol.

Tehát nem az Állami fedezetett biztosító hatóság, nem annak őre!

 

Grell Antal

B.É.CS.