2013.07.04.Akkor tehát döntött a Kúria.....

Magyarország legmagasabb szintű bírósága...

... elképedve látom, hogy mind a két oldal nagyarányú győzelemként hirdeti az ítéletet, sőt van aki az ítélet felhasználhatóságáról beszél úgy, hogy az indoklásra hivatkozik (amit el még nem olvasott) ...

Számomra több dolog is nyilvánvalóvá vált, tehát nem is az a baj, hogy egyesek fordítva ülnek a lovon, hanem az, hogy mindenkit a menetiránynak háttal akarnak nyeregbe ültetni !

Az Állam számára egy kellemes ítélet született, ez nem vita tárgya... nem hiszem, hogy arról lenne szó itt, hogy Kúria a bankok oldalára állt, melyet a Fidesz prominensei Rogán Antal és Kocsis Máté állítottak és felháborítónak neveztek...

Alaptörvény (NO COMMENT)
28. cikk
A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.

Azzal a Róna Péter által 2011-ben is felvetett megoldással lehet egyetérteni, hogy a devizahiteles konstrukció "jellegét" egy vizsgálóbizottság értelmezze, határozza meg !

A konstrukció "jellegét" tekintve egyértelműen kategorizálható és beazonosítható... a mulasztás és a késedelem nem véletlen, itt súlyos állami (felügyelet) és banki felelősségről van szó...

Azon viszont az érintett és a nem érintett magyar lakosságnak kell elgondolkoznia, hogy a 2008-óta folytatott hazai jegybanki tevékenység során, minek minősíti a forint ellenes spekulációt, melyet tudatosan "nemzetérdekből" hajtottak végre az óriási árfolyamnyereség realizálása érdekében... ez a szintű árulás nem maradhat(na) következmények nélkül.

Falus Zsolt Ferenc
B.É.C.S.