2013.10.05.Egy jelentős részletet nyilvánosságra hozunk a Bankcsapda Kártalanítási Program keretében....

Egy jelentős részletet nyilvánosságra hozunk a Bankcsapda Kártalanítási Program keretében egy levélből mely az illetékes hatóságok, személyek és intézmények részére már megküldésre került :

"...A Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet /Egyesület/ devizában nyilvántartott, illetve deviza alapon nyújtott hitel, kölcsön típussal rendelkező tagjainak a képviseletében (jogfenntartással élünk a leendő tagjaink számára) a devizahitelezéssel összefüggő felügyeleti tevékenység és mulasztás miatt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével szemben keletkezett kártérítési igényt a Magyar Állam képviselői számára a mai napon bejelenteni kívánom.

A kártérítésre jogosult Egyesületi tagok részére történő kártérítési összeg fedezete és megfizetése érdekében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleti vagyon, illetőleg a pénzforgalmi számláinak a zárolását kérem..."

Az Egyesületünk regisztrált tagjai számára a későbbiekben (egyesületi napon) részleteiben is ismertetésre kerülnek kezdeményezéseink, érthető okokból kénytelenek vagyunk ilyen módon eljárni, mert sajnos vannak ellenérdekelt személyek és szervezetek melyek tevékenysége folyamatosan akadályát képzi a valós jog - és igényérvényesítésnek.

Tisztelettel :

Falus Zsolt Ferenc
Elnök