2014.06.16.A mai nap és a helyzet értékelése a Bankcsapdától

Azt gondolom a széles körű alapfokú pénzügyi felvilágosító tevékenység eredménye, hogy egyre inkább a lényegről, az árfolyamváltozás miatti problémákról beszélhetünk devizahiteles ügyben. A mai napon a Kúria sem kerülgethette tovább az árfolyam súlyos kérdését és az árfolyam korlátlan hitelezői áthárításával (átruházásával) kapcsolatban a kapott tájékoztatástól függően a tisztességtelenség miatti érvénytelenség lehetőségét megteremtette...
A mai nap nyilatkozata több érdekességeket is tartogatott számunkra, ilyen volt a Felcsúti Péterrel való riport, az atv "Egyenes beszéd" című műsorában, ahol az ex-bankár tényként közli, hogy az alkalmazásra került kamatok vonatkozásában túlkapások történtek a bankok részéről ... melyet majd a Kormányzattal való egyezség keretében lehet orvosolni, továbbá Kovács Levente a Bankszövetség főtitkára szerint jó támpont minden megoldást kereső fél számára, hogy a forinthitelesek nem járhatnak rosszabbul, mint a devizahitelesek. A Kormányzat részéről pedig újabb megkapott felhatalmazásról szóló közleményeket hallgathattunk... melyre azonban ősszel kerülhet sor.
Jöjjön a kegyetlen valóság
Az évek óta tartó jogsérelem oda vezetett, hogy a devizahiteles lakosság jelentős része lehetetlenült, adósságcsapdában vergődik. Azok a járulékos károk, melyeket a kialakult hatalmas méretű devizahiteles "ügyfélcsoport" okoz, nem a hitelfelvevő lakosságnak felróható kategóriába tartoznak, ezek rendszerszintű kockázatok. Nem lesz könnyű beismerni, hogy az egyedi válságkezelési technika, gigantikus egyedi válság kialakulásához vezetett. A 2014-es évben nyilvántartott közel 5 millió szegény magyar ember, vajon milyen sikeres és jobban teljesítő gazdaságpolitikai álomképet tud erősíteni ?
A Jegybank és teljes kelléktárának bevetése a devizában eladósított lakosság ellen, bármilyen szomorú egyesek számára, de Gyurcsány Ferenc és Simor András nélkül nem fordulhatott volna elő... ezek után nem meglepő, hogy a DK "nagyszerű" javaslata szerint, osszuk a terheket igazságosan az állam, a bankok és a lakosság között... azonban ez testvéri igazságosság hosszú évekig nem volt szempont, ma pedig időn túli, halott ötlet. A devizahitelek felvételkori árfolyamon való elszámolásával kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy tudatos vagy tudatlan forrásból származik-e ezen ötlet a radikálisoktól ? Miért jelent problémát a ténylegesen folyósított forint összeg tőkeként való meghatározása, miért kívánják a tisztességtelen uzsorás bankokat a radikálisok is fedezni ? A jelenlegi deviza tőke összeg - mi tudjuk jól - jó kamatokon megmért tétel, így a felvételkori árfolyam melletti forintosítás is kedves gondolat a bankok számára.
A helyzet drámai ...gondoljunk csak arra a tényre, hogy ügyfelek ezrei öngyilkosok és magyarok százezrei koldusok lettek, közvetlenül a prudens hazai banki működésnek és a professzionális pénzügyi felügyeletnek köszönhetően.
Az Egyesület elnöksége a leghatározottabban kiáll amellett, hogy az árfolyamkockázatok áthárítása tisztességtelen és uzsorás magatartás. A hitelezők uzsorás pozícióját éppen a banküzemi módszerek alapján tényként kell kezelni, hiszen olyan állapot állt elő, ahol "minden kockázat az ügyfélé és minden haszon a banké" (by Peter Róna) ... mert az árfolyamkockázatokat, származtatott (derivatív) ügyletek kötésével a pénzintézetek kiküszöbölték !
Az árfolyamváltozás nem költség, nem kockázat, hanem haszon eleme a „deviza alapú” terméknek.
A Magyar Nemzeti Bank, mint jegybank és mint pénzügyi felügyelet felelőssége jelen állapotokért vitathatatlan. A végleges és megnyugtató megoldást az akadályozza deviza ügyben, hogy az orgazda módszerekkel felhalmozott árfolyam típusú nyereségről a jegybank és cinkosai képtelenek lemondani...
Meghívunk minden devizahitelest, hogy jelenlétével támogassa figyelemfelkeltő demonstrációnkat 2014 június 20. napján 13.00.-kor, az MNB és a Bankcenter között lévő téren, mely akció keretében, az "alsóneműnket" kívánjuk átadni Matolcsy György jegybankelnök részére.
Köszönettel:
Falus Zsolt Ferenc
Bankcsapda Egyesület Elnök
https://www.facebook.com/events/262905967227598/