2014.09.16.Népszavazási kezdeményezés, nemzetközi eljárások kiszélesítése.

2014.09.14.Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet egyesületi napja.

Mint korábban hírt adtunk róla az Egyesület népszavazási kezdeményezését a választási iroda, azzal a kifogással, hogy az Egyesület, bár érdekvédelemmel, azon belül is a pénzügyi és fogyasztóvédelem kiemelt fontosságú területként kezeli, nem adhatja be a végrehajtók és magánközjegyzői foglalkoztatásra vonatkozó népszavazási kezdeményezést.

De mindenkit megnyugtatunk, a héten beadásra kerül a magánközjegyzők és a végrehajtók jogállásáról szóló népszavazási kezdeményezésünk, az egyesületi napon megjelentek támogató aláírásával az Egyesület Elnöke (Falus Zsolt Ferenc) neve alatt újra beadásra fog kerülni.

A szép számban megjelent tagjaink és támogatóink között szétosztott tesztlapok, mely inkább a rendkívüli fontosságú tényekre rávilágító tájékoztatás céljával készült, ismételten tettünk egy lépést a lakosság felvilágosítása érdekében.
Továbbra is eltökélt szándékunk a lakosság egyre szélesebb rétegeinek felvilágosítása, a valós tények megismertetése.

Aggasztó a kormányzati intézkedés elhúzódó cselekvési tervre, mely ismételten figyelmen kívül szándékozik hagyni meglévő törvényeket és jogszabályokat. Röhög a bankárvilág, hiszen Magyarország lesz az első ország, mely forintosítani fogja a befektetéseket. A pénzügyi termék tulajdonságai alapján jól beazonosítható, ügyleteken keresztül finanszírozható befektetési konstrukció, mégis meg akarják "erőszakolni".

Az 1997 évi XXX törvényben foglaltak egyértelműen, minden kétséget kizáróan szabályozza a jelzálog-hitelezéssel kapcsolatos tevékenységet, az ügyletek, kockázatkezelési kötelezettséget és pénzügyi felügyeletre vonatkozó folyamatos ellenőrzési kötelezettséget.

A jelzálog hitelezés a legkockázatmentesebb befektetés. Magyarországon pedig extra-nyereséges befektetéssé tették. Lényeges tény, hogy önmagában az árfolyamváltozás, az nem nyereség és nem is vesztesége a pénzintézetnek. Nyereséges tevékenységgé, (haszonelemmé, uzsorává), akkor válik, amikor a lakossággal megfizettetik azt, (itt ismét ki kell emelnem azt a tényt, hogy a pénzügyi termék tulajdonságai alapján, nincs szükség más deviza fizikai meglétére, hiszen csak a nyilvántarthatóságot teszi lehetővé).

Mindenezek tudatában, nem tudom elképzelni egy elszámolási törvény megalkotását. Bár, ha továbbra is eltagadják a valós pénzügyi termék létét, akkor egy "mutáns" törvény megalkotható.

De ezzel nagy kockázatot vállal a Magyar Állam, hiszen a többszörösen is kockázatmentesített befektetési szerződésekkel rendelkező réteg, be fogja nyújtani a számlát, mely mára már legóvatosabb becslések szerint is háromezer milliárd forintra tehető.

Egyesületünk markáns álláspontját Falus Zsolt Ferenc Elnök úr pontos szó szerinti idézetével zárom:

"Az egyoldalú szerződésmódosításról:

Az egyoldalú szerződésmódosításról nekem különvéleményem van, mert egy minden tekintetben erőfölényben lévő féllel kötöttünk szerződést, akit így
"a szerződés fenntarthatóságáért is felelősség terhel" !

Az árfolyam- és kamat típusú kockázatok korlátlan átruházásával, valódi uzsorás szerződések jöttek létre. Az egyoldalú szerződésmódosítás is egy kockázatkezelési eszköz, mely esetünkben azt jelenthette volna, hogy a fenntarthatóság érdekében hiteleink konverziójára (akár forintosításra) sor kerül, ha az árfolyam kedvezőtlen irányú változása miatt a deviza típusú kölcsönügyletnek a szerződéskötéskor meglévő kamat előnyét már meghaladja.

A szerződések fenntarthatóságára tett Kormányzati kísérletek, az érintett társadalmi csoportnak a teherbíró képességétől függetlenül, diktatórikusan történnek.

A fenntarthatósági szempontok az ügyfelek jövedelmi és fedezeti viszonyai alapján már szerződéskötéskor is meghatározhatóak lettek volna... de a magyar lakosság deviza alapon való kifosztásában, nem ez volt az elsődleges és a másodlagos szempont sem !

A deviza ügyben nincs és soha nem lehet akadálya annak, hogy valaki pereljen, vitasson vagy tiltakozzon !
"Ha nem lesz végleges és megnyugtató megoldás nem "nagy" baj....

... de ebben az esetben hatályban kell maradnia a végrehajtások felfüggesztésének és a kilakoltatási moratóriumnak is !"

Falus Zsolt Ferenc
Bankcsapda Egyesület

Tájékoztattuk egyesületünk tagjait, hogy a Bankcsapda tényfeltáró és oknyomozó csoport munkásságának köszönhetően, az újabb információk, tények, bizonyítékok birtokában, nemzetközi (tengeren túli) eljárás sorozatot kezdeményezünk.

Grell Antal
B.É.CS.