2015.03.16.Jó összefoglaló Barabás Gyulától,

Az összefoglaltakat érdemes megfontolni és tudomásul venni, ha a VH az elszámolással kapcsolatos törvények miatt került felfüggesztésre, akkor az elszámolás (postai megküldés) után a végrehajtás folytatódni fog !

.... és az utolsó bekezdéshez egy kicsi kommentár :

-A Pp. szerinti kötelező ügyvédi képviselet a kereset típusától függ;

-Óvakodjatok az ügyvédek blanketta kereseteitől, melyek jó eséllyel pervesztéshez vezethetnek;

-FONTOS : A már folyamatban lévő - általam is kezdeményezett - Fővárosi Törvényszék előtti, jogellenes adatkezelés miatti kártérítési kereset "illetékmentes", ennél a keresettípusnál "nincs" előírva a kötelező ügyvédi képviselet... a perben az ügyfél saját maga vagy meghatalmazottja is eljárhat (Pp. 67.§ szerint);

-Akinek azt mondták a jogi képviselői, hogy be van adva kereset - azonban ezzel kapcsolatos tájékoztatást (felhívás, hiánypótlás, végzés stb.) a mai napig nem kapott - az érdeklődjön a Bíróságokon, hogy valóban benyújtotta e az ügyvéd a keresetet...

Üdvözlettel :

Falus Zsolt Ferenc

 

Nehány dolgot érdemes tudni!

1. Ha csak a XXXVIII Tv vagyis az elszámolási törvény miatt van a vegrehajtas szüneteltetve, akkor annak hamarosan vége lesz, és amennyiben nem tud keresetet benyújtani, és nem tudja kérni a per miatt a végrehajtás felfüggesztését, akkor az el is fog indulni. A végrehajtás kérőjének ugyanis a tv előírja, hogy az elszámolás kézbesítését követő 30 napon belül kezdeményezze a szüneteltetett eljárások elindítását, a végrehajtónak pedig erre 60 napja van. Lehet, hogy ez soknak látszik de nem az.

2. Amennyiben valaki nem fogadja el az új, fizikailag nem, de lényegében a szerződés módosulását (forint összeg meghatározása a hozza tartozó új kamattal, valamint a visszatérítését a tisztességtelen feltételek egyoldalú alkalmazása miatt), akkor az értesítést követő 30 napon belül díj és költségmentessen felmondhatja és azt 60 napon belül ki is kell fizetni. Napi árfolyamon ! Ha nem tenné, akkor ugyanúgy elindul ellene egy eljárás, mintha felmondták volna.

3. Az elszámolással kapcsolatos panasz mindenképpen úgy kellene elkezdeni, hogy a szolgáltatóktól ki kell kérni a részletes módszertani leírást és

4. A panaszt az alapkimutatás kézhezvételétől számított 30 napon belül kellene megtenni.

Ezt követően, amennyiben a panaszos kifogása szerinte nem lett orvosolva, fordulhat csak a PBT felé.

A tv három esetben engedi meg, hogy a panasz befogadható legyen:

1. A kimutatással szemben rámutatható számszaki hiba.
2. A szolgáltató nem küldte meg időben
3. A fogyasztó szerint elszámolásra kötelezett a szerződés, de a hitelező szerint nem az.

Ez a 3 esemény az, ami a panasz alapját adhatja a törvényben meghatározottak alapján , több nincs .

Amennyiben a PBT előtt sem orvosolnák a panaszt, akkor az elutasítást követő 8 napon belül kifogással élhet, majd a panaszhoz tartozó dokumentumokat a PBT megküldi a bíróságra . Kiegészíteni vagy pótolni iratokat ebben az eljárásban nem lehet .

4. Akinek szándékában áll peres úton vitatni a szerződését az továbbra is megteheti. Nem jelenti a perelhetetlenséget a tv erejénél fogva végrehajtott szerződés modosulás! Az árfolyamrés, a kamat vagy az aláírások múltbéli események lesznek.

Fontos, mert ezt sokan nem akarják megérteni: pereket ügyvéd indíthat. Más által elkészített kereset illegális ! Zugirászat pontosabban fogalmazva. A felhajtó embereknék pedig kinézhet egyfajta biztatási kár is, ha éppen partvonalon kívüliként konkrét esetben mond rossz választ és abban még tevékenyen részt is vesz !