2015.05.22.Aki nem kapott elszámolást ideje kérnie!!;

Címzett:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feladó:

 

Szerződésszám:

 

Tisztelt Bank!

 

Alulírott …................................ a fenti számú fogyasztói kölcsönszerződésem miatt, az alábbiakra hívom fel a figyelmet és

 

panasszal

 

kívánok élni.

 

Mivel a mai napig nem kaptam meg az elszámolást , ezért kérem a 2014.évi.XL. számú törvény és a 2014.évi XXXVIII. hatályos törvényekre tekintettel , haladéktalanul számoljanak el .

 

 

Kérem az általam előadottakat tudomásul venni, valamint megfelelő alakiság mellett, a fenti

számú szerződéssel kapcsolatban az MNB. által meghatározott képlet alapján , közérthető és

egyértelmű egyenlegközlőt és/vagy hiteltörténeti kimutatást megküldeni szíveskedjenek.

 

 

 

Kelt, Budapest.2015. …., …... ,                            Tisztelettel…………………………………