2016.10.25. Az UniCredit, mint adós nyilatkozott az újságírónak a vele szemben folyamatban lévő végrehajtási eljárással kapcsolatban!

Kérem tőletek, hogy segítsetek a jogellenesen működő UniCredit Bank Hungary Zrt. és a többi súlyosan jogellenesen tevékenykedő bankkal szemben egy (y) és egy megosztással... a nyilvánosságon keresztül kell és lehet a hazai pénzügyi szereplőket felelősségre vonni !

Az UniCredit, mint adós nyilatkozott az újságírónak a vele szemben folyamatban lévő végrehajtási eljárással kapcsolatban

1.) Érdekes, hogy én az mno cikkéből tudom meg, azaz innen értesülök róla, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság "nem jogerős" ítéletével elutasította a végrehajtás megszüntetése iránti keresetemet mely - 2014-ben indult két tárgyalási időpont megtartásra került - 2016-ban új bíróhoz került, aki ezek szerint az első tárgyaláson döntött. Mivel én a cikkben hivatkozott ítéletet nem kaptam meg, annak tartalmát nem ismerem, nagyon remélem, hogy egyszer én is megkapom majd, mellyel szemben fellebbezéssel fogok élni.

2.) A bank elleni végrehajtási eljárás célja a banki adatkezelés jogellenességének a bizonyítása és igazolása, jogalapja a "jogerős" bírósági ítélet, mely megállapította, hogy a bank a törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, valamint kötelezte a bankot a törvény szerinti, azaz tételes és részletes tájékoztatás nyújtására és az ítélet szerint - a bank állításaival ellentétben - a törvényeknek megfelelő tájékoztatás a kártérítés és a sérelmi díj iránti kereseti kérelmem előfeltétele.

3.) Ezekre és a hasonló típusú perekre annak érdekében került és kerül sor a jövőben is, mert a deviza alapú vagy nyilvántartású kölcsönszerződések fedezetei és biztosítékai különböző pénzügyi termékek és partnerek voltak, akik az ügyfelek (adósok) költségén a hitelezési és árfolyamkockázatot átvállalták. Ezek az ügyfelekre áthárított költségek jelenhettek meg a kamatokban, kezelési költségekben és vélehetően az árfolyamrésben is. A kamatok árazása (tisztességtelen) csak az ügyfelek számára nem volt átlátható, mivel olyan költségek kerültek áthárításra, melyekről a felek korábban nem állapodtak meg. Ennek következménye ezeknek a szerződéseknek a semmissége, illetve létre sem jötte. A hitelezői kockázatkezelésnek köszönhető, hogy a bankoknak nem volt a kölcsönnyújtással kapcsolatban kockázata, így az árfolyamváltozással szemben mindvégig közömbös tudott maradni.

4.) Egyszóval a hatályos hazai és uniós jog, illetve törvények szerint, az ügyfeleket és az adósokat kötelezően a fentiekről közérthető módon tájékoztatni kellett volna, azonban ezek a tájékoztatásokat a hazai bankok elmulasztották.

5.) A fentiek miatt a bankok adatkezelése súlyosan jogellenes és a deviza alapú vagy deviza nyilvántartású kölcsönszerződés semmis, létre sem jött.

6.) A nyilvánosság ereje segíthet a devizahitelezés megoldásában és abban, hogy a súlyosan jogellenes állapot megszüntetésre kerüljön.

7.) A Magyar Állam és a Magyar Nemzeti Bank a devizahitelezésben jelentős szerepet vállalt, szerepvállalása során fedezeteket nyújtottak és üzleti, illetve ügyleti partnerei voltak a hazai bankszektornak, ezért a különböző devizahiteles törvények megalkotása során elfogultak voltak.

Megkíséreltem röviden összefoglalni a lényeget, de ennek és a továbbiaknak csak akkor van értelme, ha segítitek és támogatjátok a munkánkat egy (y) és egy "megosztással".

Üdvözlettel:

Falus Zsolt Ferenc
Elnök
Bankcsapda Egyesület

https://mno.hu/…/cafolja-az-ados-allitasait-az-unicredit-136…