2016.11.22. Az Európai Bíróság C-42/15. számú ítéletehez fűzött különvélemény!

A véleményem szerint ez az ítélet a hazai jogszabályi előírásokkal összhangban "büntetni" rendeli a kölcsönszerződések tartalmi hiányosságait, azaz lényeges szerződési feltételek hiánya esetén (pl. a kamat, törlesztőrészlet stb.) a kölcsönszerződés költségmentes lehet, azonban Magyarországon a legmagasabb szintű bírói fórum jogegységi határozataival gyakorlatilag elérte, hogy a tárgyban folyamatban lévő peres eljárásokban és az ítéletekben, egyre inkább mellőzésre kerülnek ezek a jogszabályok és fogyasztóvédelmi szempontok.

A tévedések elkerülése végett az Európai Bíróság előtt folyó eljárás nem köthető egyetlen hazai közszereplőhöz sem, ez egy 2011. évben kötött hitelszerződéssel kapcsolatban született ítélet, mely egyben a 2008. június hónaptól hatályos 2008/48/EK irányelv alkalmazhatóságára vonatkozó jogi állásfoglalás.

A hazai jogszabályi környezet is elvileg a semmisség jögkövetkezményét fűzi kölcsönszerződések tartalmi és alaki hiányosságaihoz, de gyakorlatilag ezek a jogkövetkezmények nem kerülnek alkalmazásra ...

Az elvi és a gyakorlati lehetőségek és jogkövetkezmények között hatalmas szakadék tátong .., mely szakadék áthidalhatatlannak látszik.

A bíróságok és a joglakotó jelenleg elvitatja a hazai fogyasztói jogokat és sajátságosan értelmezi a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi előírásokat, kínosan ügyelve a kölcsönszerződések hatályban tartására, érvényességére.

A hatalmas devizahiteles ügyfélcsoport egyetlen lehetősége a méretéből adódik, mivel ennyi embernek teljesen felesleges reménytelen egyéni peres eljárásokban kínlódnia, ennyi embernek az érdekérvényesítés egyéb hatékony eszközeit kell alkalmaznia !

A fentiek miatt az ítélet számunkra nem lehetőséget teremt, hanem a felháborodásunkhoz szolgáltathat alapot !

Üdv
Falus Zsolt Ferenc

B.É.CS.