2017.02.20. A pereket és a végrehajtásokat fel kell függeszteni!

Jónapot kívánok ! :)

A Fővárosi Ítélőtábla a kockázatokról szóló hitelezői tájékoztatásokkal kapcsolatban -ami az egyik legfontosabb kérdés deviza ügyben- az Európai Bírósághoz fordult és az előzetes döntéshozatali eljárás C-51/17. szám alatt folyamatban van.

"... A magyar bíróság azzal kapcsolatban is iránymutatást vár, hogy a pénzügyi intézmények a devizahitel-szerződések megkötésekor eleget tettek-e a világos és érthető megfogalmazás követelményének azzal, hogy a fogyasztóknak csupán általános jellegű tájékoztatást adtak a devizában való eladósodás kockázatairól, anélkül hogy, egyrészről, például

"a svájci frank vonatkozásában tájékoztatták volna őket e deviza azon sajátosságáról, hogy árfolyama pénzügyi válságok idején a tapasztalatok szerint jelentősen felértékelődik, vagy, másrészről, információkat szolgáltattak volna a világ pénzpiacain 2007-től tapasztalható azon, általuk ismert bizonytalan helyzetről, amely egy ilyen válság kirobbanásához vezethetett."

E kérdés megválaszolása egyrészt annak eldöntéséhez szükséges, a tisztességtelen jelleg egyáltalán vizsgálható-e az irányelv fényében, mivel az uniós jogszabály a szerződések fő tárgyával kapcsolatban csak akkor engedi meg a tisztességtelenség vizsgálatát, ha az e tárgyra vonatkozó feltételek nem világosak és/vagy nem érthetőek.

Másrészt pedig a fogyasztó tájékoztatása minőségének és mélységének kihatása van annak megítélésére, hogy az árfolyamkockázat egészének az adósokra történő hárítását előíró szerződéses rendelkezés tisztességtelennek minősül-e. ..."

-A fenti megkeresés alapján az Európai Bíróság döntése teljes egészében és véglegesen eldöntheti a hazai devizahitelezés sorsát, de mindenképpen meghatározza. Én különösen erre az előzetes döntéshozatali eljárásra (C-51/17.) alapítom a másodfokú peres eljárásom felfüggesztésének az indokoltságát, hiszen egyrészt az érvénytelenségi hivatkozásom egyik pillére a nyilvánvalóan hiányos, illetve általános hitelezői tájékoztatás, mellyel a bank a Ptk. szerinti együttműködési kötelezettségét megsértette, másrészt tudomásom van róla, hogy azonos típusú eljárásokban a bíróságok felfüggesztik ezeket a pereket.

A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmeket a végrehajtás megszüntetése iránti perekben célszerű lehet előterjeszteni, mely pereket is fel kell függeszteni, hiszen előkérdés a tájékoztatás uniós irányelv szerinti tartalma, azonban fontos a pontos és határozott kereseti kérelem és annak indoklása. Az én határozott véleményem és perbeli hivatkozásom szerint a tájékoztatás és az együttműködés hiánya, érvénytelenségi ok... ami miatt a szerződés nem jött létre !

Ezt a posztot a 2017.02.17. napján megtartott tárgyalásom után ígértem a hallgatóságnak, hogy felteszem :D

Üdvözlettel :
Falus Zsolt Ferenc