2017.03.23. Készülök a peres eljárásra ,az UniCredit és a Trócsányi ügyvédi irodával, ide jegyzetelek, hogy el ne felejtsem a gondolataimat ...

KOCKÁZATKEZELÉS

1., A kölcsönszerződésekhez és a kölcsönnyújtáshoz kapcsolódó kockázatkezelés során alkalmazott banküzemi módszereken keresztül biztosított valódi fedezeteket a hitelezők, illetve a hitelezők hitelezői számára olyan üzleti partnerek, mint biztosító társaságok, központi bankok és kormányok által nyújtott fedezetek jelentik.

2., A hitelezői kockázatok áthárítását, azaz a kölcsönnyújtás kockázatainak a transzferálását jelenti pl. kötvény- vagy jelzáloglevelek kibocsátása a hitelezők, illetve a hitelezők hitelezői részéről, mely során a hitelezési kockázatok már a befektetőket éríntik. (pl. nyugdíjpénztárak).

3., ...az adósok kockázatvállalásának korlátlansága súlyosan tisztességtelen, egyrészt azért, mert nyilvánvalóan képtelenség és teljesíthetetlen szerződési feltételt jelent, másrészt hitelezői kockázatvállalásról, az árfolyamkockázat hitelezői felvállalásáról, főleg annak korlátlanságáról nem lehet beszélni, harmadrészt azért mert a kockázatkezeléssel kapcsolatos ügyfél tájékoztatás elmaradt, mely a felek közötti együttműködés hiányát bizonyítja, ezért a szerződések jóerkölcsbe is ütköznek.

4., A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Állam devizahitelezésben való szerepvállalásának köszönhető, hogy a különböző hatóságok, intézmények és bíróságok a mai napig elfogult döntéseket, határozatokat és ítéleteket hoznak.

5., A forintgyengülés ezermilliárdos nyereséget eredményezett, mely ezermilliárdok a jegybank (MNB) mérlegében is megjelentek, ezért alappal feltételezhető, hogy a Magyar Állam és a Magyar Nemzeti Bank, valamint az Európai Központi Bank és az Európai Unió mellett a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egyedi válságkezelési stratégiájának az áldozata lett a "forint".

...az adósok a keresekedelmi bankok és a központi bankok, illetve kormányok egyedi válságkezelésének áldozatai.

Falus Zsolt Ferenc