Ha bármi történne, ezt kérdeztem Oszkó Pétertől....

A tényfeltárás tisztítja a közéletet.

... öntsünk tiszta vizet a pohárba az EU/IMF -el kapcsolatban is, érdekelne mi a véleménye az alábbiakról:

 


-A Magyar Nemzeti Bank végső hitelezői szerepe és a hazai deviza hitelezés között milyen kapcsolat van, továbbá mi a magyarázata a jegybanki mérlegadatoknak, illetve ehhez kapcsolódva mi a forrása a külföldi pénzintézetekkel szembeni 9500 milliárd forintos devizakövetelésének?

-A 2008-as Európai Közösség támogatása kapcsán kötött megállapodásban szereplő konkrét gazdasági kritériumok melyek a folyósítás feltételei voltak, valóban megvalósultak-e Ön szerint ?

-A 2008-as támogatás felhasználása során a bankok megsegítésére fordított 600 milliárd forint sorsa ismert, de a 20 milliárd euró (6000 milliárd forint) felhasználása ismeretlen, de államadósságban nyilvántartásra került, tehát felhasználása megtörtént, ha befektetési célú a felhasználás kérem ismertesse álláspontját, hogy Ön szerint ki fizette, fizeti és/vagy fizetné meg a jegybanki befektetés hasznát?

Remélem kapok választ...

Falus Zsolt Ferenc

BESZÁMOLÓ a Bankszövetség 2009. I. negyedévi tevékenységéről

2. Egyoldalú szerződés-módosítás

2008. december 23.-án a Kormány törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amelyben egyebek mellett szigorításokat irányzott elő a szerződés egyoldalú módosítási jogát illetően. A Bankszövetség a törvénytervezettel kapcsolatos tartalmi és eljárási kifogásait szóban és írásban minden lehetséges fórumon előterjesztette: az illetékes tárcáknál (PM, IRM), az Országgyűlés illetékes bizottságai, a képviselők által összehívott háttéregyeztetéseken, de ezek végül csak részben találtak meghallgatásra.

A képviselőkkel, érdekképviseletekkel folytatott megbeszélések alkalmával közvetlenül érzékelhettük az előítéletekkel teli, zavaros bankellenes indulatokat. Az átgondolatlan szabályozás okozta jogbizonytalanságot csökkentette volna, ha a PSZÁF kiállt volna amellett, hogy az

"egyoldalú szerződésmódosítás joga egy kockázatkezelési eszköz",

amellyel egy prudens banknak időnként élnie kell. Sajnos ezt az új feladatkört a PSZÁF elhárította, így magunkra maradtunk az igen ellentmondásos törvényi rendelkezések végrehajtását illetően. Hiába kértük a köztársasági elnököt, hogy az általunk alkotmányellenesnek tartott törvényt ne írja alá, a törvényt kihirdették, ezért most az Alkotmánybíróságtól kérjük egyes – a végrehajtást rendkívül megnehezíti, s az ügyfélkapcsolatokat is nagymértékben megterheli - rendelkezéseinek a megsemmisítését.

 

Kedves kibicek akik mások bőrét vinnétek a vásárra....

Álláspontotokat illene az újabb tények ismeretében revideálni, mert kellemetlen következményeket idéztek elő ügyfeleiteknek.

Óvatosságra intek mindenkit, mert aláírt megbízás nélkül is már van védelmet képviselő aki perli a sorstársat, jussáért!

A bankok gyakorlatának a tisztességtelenségét a legjobban a hazai jegybank mérlegadatai igazolj

ák, aki a refinanszírozásban egy ideje részt vesz. A bankkal kötött ügyletünk az árfolyamról, illetve annak spekulációjáról szól ! Árfolyamnyereség!

A sértettség, harag rossz tanácsadó, ezért most időben figyelmeztetek minden érintettet, hogy mivel már számos eset van, hogy becsapott, megkárosított embereket további félmegoldásoknak, megalkuvásoknak teszik ki, hogy a helytelen, hiányos ügyintézéssel okozott hátrányokért felelni fognak!

Tisztelettel:
Falus Zsolt Ferenc

 

Mértékadó véleményem

Az olyan jogászok véleménye, jogászkodása akik se pénzügyi szakértelemmel se megszerezhető pénzügyi ismeretekkel nem rendelkeznek, továbbá egyértelműen

nem a társadalmi tragédia megoldása, hanem az egyedi ügyviteleken keresztüli megélhetésük biztosítása és a korábban megszerzett egzisztenciájuk fenntartása a cél, nem tudok és nem akarok együtt gondolkodni, munkálk
odni....

Nem mellőzhető, hogy egyeseknek folyamatos dühkirohanásaik vannak és ezt deviza nyilvántartott sorstársaimon vezetik le, akár azok a beperelésével is, az ilyen egyedek véleménye számomra egy fabatkát sem ér...

Nem tudok reagálni a megalkotott és saját véleménye szerint ámulatba ejtő irományáról, mivel nem olvastam el ! Az embert is tiltottam magamról, mivel értelmét nem láttam a továbbiakban értekezni vele... van számos jogász aki megszerezte a szükséges pénzügyi jártasságot, így szerintem eredményes ügyviteleket fognak megvalósítani ! Sértett és hiú emberek fogalomtalansága miatti rosszindulatú kinyilatkozásaiktól és ezeknek a "látszólagos" jóindulatától az isten mentsen meg bennünket !

F.ZS.F.